Laden...

Nunspeet weigerde ten onrechte om memo openbaar te maken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Nunspeet weigerde ten onrechte om memo openbaar te maken
Arnhem, 12 januari 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet heeft ten onrechte een verzoek geweigerd om een memo bestemmingsplan openbaar te maken. Dat oordeelt de rechtbank. Volgens de rechtbank heeft het college onvoldoende gemotiveerd waarom het weigerde om de memo te openbaren.  

Een inwoner van de gemeente Nunspeet verzocht het college om openbaarmaking van de stukken die ten grondslag liggen aan het ontwerpbestemmingsplan Veelhosterweg 21/23. Het college maakte een aantal documenten openbaar, maar weigerde om de memo bestemmingsplan Veelhosterweg 21/23 te openbaren met toepassing van een wetsartikel van de Wet open overheid (Woo). Volgens de inwoner weigerde het college ten onrechte om de memo – in niet tot de personen herleidbare vorm – te openbaren.

Onvoldoende gemotiveerd

De rechtbank oordeelt dat de memo is opgesteld voor formele bestuurlijke besluitvorming, zoals bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Woo. Dit betekent dat de memo – in geanonimiseerde vorm –  openbaar moet worden gemaakt, tenzij het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad. Volgens de rechtbank motiveert het college onvoldoende waarom in dit geval het kunnen voeren van intern beraad onevenredig wordt geschaad door het verstrekken van de beleidsopvattingen in de memo in geanonimiseerde vorm. Daarbij komt dat de wethouder op de zitting bevestigde dat hij zei dat er niks bijzonders in de memo stond. Verder lichtte de schrijver van de memo op de zitting toe dat hij ook in de toekomst zijn visie over een bepaald onderwerp op papier zou zetten, ondanks dat de kans bestaat dat zijn visie in geanonimiseerde vorm openbaar wordt gemaakt.

Hiermee rekening houdend kan volgens de rechtbank de openbaarmaking van de memo in geanonimiseerde vorm het voeren van intern beraad niet onevenredig worden geschaad. Dit betekent dat het college de memo openbaar had moeten maken in geanonimiseerde vorm. Het college moet de memo alsnog – geanonimiseerd – openbaar maken.

Uitspraken