Laden...

Projectontwikkelaar moet ruim 6 miljoen euro aan gemeente Cuijk betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Projectontwikkelaar moet ruim 6 miljoen euro aan gemeente Cuijk betalen
Arnhem, 28 november 2018

De rechtbank oordeelt dat de projectontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en realisatie van het in Cuijk gelegen gebied Dommelsvoort, binnen 4 weken een deel van het stuk grond van dit gebied van de gemeente moet afnemen. Daarvoor moet de projectontwikkelaar ruim 6,3 miljoen euro en rente betalen. Volgens de rechtbank is de projectontwikkelaar tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. De vordering van de gemeente Cuijk om andere gemaakte kosten te vergoeden, wijst de rechtbank af.  

Dommelsvoort ligt aan de Kraaijenbergse plassen in Cuijk. De gemeente is van plan om dit gebied te ontwikkelen tot een toeristisch recreatief gebied met enkele honderden vakantiewoningen.

Al in 2006 sloot de gemeente voor de ontwikkeling van het gebied een overeenkomst met de projectontwikkelaar, maar de ontwikkeling is tot op de dag van vandaag niet gestart. Na de vaststelling van het bestemmingsplan in 2013 had de projectontwikkelaar op grond van de overeenkomst met de gemeente een uitwerkingsplan en een beeldnotitie moeten opstellen voor de eerste fase van het project. Dat is nog niet gebeurd. Daardoor kan de gemeente op dit moment nog geen omgevingsvergunningen (bouwvergunningen) voor het project afgeven. Daarom wordt daar nog steeds niets gebouwd. 

Vordering

Intussen kocht de gemeente al wel de grond die voor de eerste fase van het project nodig is. Daarvoor betaalde zij (met rente tot 12 juni 2017) ruim 6,3 miljoen euro. Daarnaast maakte de gemeente voor bijna 6 miljoen aan andere kosten voor het project. De gemeente wil niet langer wachten. Daarom vordert de gemeente dat de projectontwikkelaar het totaal van deze kosten – in totaal meer dan 12 miljoen – nu aan haar betaalt.  

Tekortgeschoten in nakoming overeenkomst

De rechtbank oordeelt dat de projectontwikkelaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst door - anders dan was afgesproken - geen uitwerkingsplan en beeldnotitie op te stellen. De rechtbank ontbindt de overeenkomst tussen de gemeente en de projectontwikkelaar gedeeltelijk. Daarnaast veroordeelt zij de projectontwikkelaar om binnen 4 weken een deel van het grondgebied van de gemeente te kopen. Daarvoor moet de projectontwikkelaar ruim  6,3 miljoen euro en rente aan de gemeente betalen.

Vordering andere gemaakte kosten afgewezen

De vordering van de gemeente om ook haar andere kosten van bijna 6 miljoen te vergoeden, wijst de rechtbank af. Uiteindelijk moet de projectontwikkelaar het saldo van deze kosten wel vergoeden, maar pas aan het einde van het project.

Gemeente hoeft niet meer te financieren

Het vonnis heeft niet als gevolg dat de projectontwikkelaar niet meer betrokken zal zijn bij het project. Maar door deze uitspraak moet de projectontwikkelaar nu al wel de daarvoor benodigde grond van de gemeente overnemen, en hoeft de gemeente deze niet meer te financieren.   

Plan verouderd

De projectontwikkelaar voerde verweer dat het plan waarvan partijen tijdens het sluiten van de overeenkomst in 2006 uitgingen niet meer haalbaar is en dat zij daardoor nog geen uitwerkingsplan en beeldnotitie heeft kunnen opstellen. Volgens haar is het plan verouderd. Daarvoor verwees zij naar een in haar opdracht uitgevoerd onderzoek. In de huidige markt is er meer vraag naar duurdere woningen op grotere kavels dan in het oorspronkelijke plan is voorzien. De projectontwikkelaar verwees naar vergelijkbare projecten in de provincie Zeeland waar deze tendens al langer zichtbaar is. De projectontwikkelaar wilde daarom met de gemeente in gesprek over een nieuw plan, gebaseerd op deze nieuwe inzichten.

Nakomen afgesproken termijnen

De gemeente sprak wel met de projectontwikkelaar over een aanpassing van het plan. Maar zij vindt dat de projectontwikkelaar intussen de afgesproken termijnen voor een uitwerkingsplan en beeldnotitie voor het bestaande plan moet nakomen. Volgens de gemeente bleek niet uit het hierboven genoemde onderzoek dat het bestaande plan niet meer haalbaar is in de definitie die partijen daaraan in de overeenkomst gaven. Daarom moet de projectontwikkelaar de afgesproken termijnen nakomen. De rechtbank geeft de gemeente daarin gelijk.

Geen derde partij als voorwaarde

De projectontwikkelaar voerde ook aan dat zij nog niet tot een verdere realisatie van het plan kan komen, omdat zij eerst een externe marktpartij wil vinden die risicodragend in het project wil deelnemen. Die partij heeft zich nog niet aangediend. Volgens de rechtbank is dit niet als voorwaarde in de overeenkomst opgenomen. Dat zo’n derde partij niet kan worden gevonden komt daarom voor rekening van de projectontwikkelaar, zo oordeelt de rechtbank.

Uitspraken