Laden...

Provincies mochten vergoedingen voor vogelschade fruittelers niet afbouwen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Provincies mochten vergoedingen voor vogelschade fruittelers niet afbouwen
Arnhem, 27 juli 2017

De rechtbank Gelderland bepaalde dat de provincies Gelderland, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht en Limburg de vergoedingen aan fruittelers - van de door mezen toegebrachte schade aan appels en peren - niet hadden mogen afbouwen.

De afbouw van de vergoedingen is geregeld in beleidsregels van het Faunafonds. Het Faunafonds bestaat per 1 januari 2017 niet meer. Met de nieuwe Natuurbeschermingswet is dat omgezet naar het college van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie.

De afbouwregeling houdt in dat in 2015 60 procent van de getaxeerde schade wordt vergoed en in 2016 30 procent. Vanaf 1 januari 2017 wordt geen vergoeding meer verstrekt. De rechtbank heeft het artikel in de beleidsregels dat hierover gaat, onverbindend verklaard. Dat betekent dat dit artikel niet meer mag worden toegepast.

Geen communicatie over afbouw schadevergoeding

De rechtbank vindt relevant dat de fruittelers de afbouw van de schadevergoedingen niet konden voorzien. Vóór de publicatie van de beleidsregels was hierover niet met de fruittelers gecommuniceerd. Daarom kan de fruittelers niet worden verweten dat zij hun grond met perenbomen hebben uitgebreid. Verder zijn er geen effectieve en bedrijfseconomisch verantwoorde middelen om de schade door kleine zangvogels aan appels en peren te voorkomen. Dat blijkt uit verscheidene rapporten die zijn ingebracht. Dit is anders bij blauwe bessen. Daarom is de rechtspraak over het weigeren van vergoeding voor schade aan blauwe bessen hier niet van toepassing.

Behandeling beroepen

Op 15 juni 2017 vond de behandeling van de beroepen plaats. Ter voorbereiding daarvan is eerst op 14 april jongstleden een regiezitting gehouden. Omdat bij de rechtbank Gelderland de meeste beroepen door fruittelers waren ingediend, zijn gelijksoortige beroepen die fruittelers bij de rechtbanken Noord-Holland, Rotterdam, Zeeland-West-Brabant, Midden-Nederland en Limburg hebben ingediend, verwezen naar de rechtbank Gelderland. De 27 beroepen zijn allemaal samen behandeld.

Hoogte van de vergoedingen

De rechtbank heeft niet zelf bepaald welke vergoedingen de fruittelers moeten krijgen, omdat dit binnen de beoordelingsvrijheid van de bestuursorganen valt. Daarom heeft de rechtbank de aangevochten besluiten alleen vernietigd. De colleges van gedeputeerde staten van de desbetreffende provincie moeten nu nieuwe besluiten op de bezwaren nemen en daarbij de hoogte van de vergoedingen vaststellen.

Uitspraken