Laden...

Rechter: eigenaren recreatiewoningen Zeewolde hoeven geen rioolheffing te betalen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Rechter: eigenaren recreatiewoningen Zeewolde hoeven geen rioolheffing te betalen
Arnhem, 24 december 2018

De belastingrechter oordeelt dat eigenaren van een woning op een recreatiepark in Zeewolde geen rioolheffing hoeven te betalen. Kijkend naar een in 2002 gesloten overeenkomst - tot vestiging van een opstalrecht - tussen de Vereniging van Eigenaren (VvE) en de gemeente, heeft de heffingsambtenaar onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de eigenaren rioolheffing zijn verschuldigd.

Illustratieve foto

In de omgeving van Zeewolde staat een recreatiepark met woningen. Bij de aanleg van het park gaf de gemeente te kennen dat het afvalwater niet kon worden geloosd op het gemeentelijke riool. Dit afvalwater zou direct naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) van de provincie moeten worden verpompt. De VvE legde daarom in 2003 op eigen kosten (ongeveer 500 duizend euro) een persleiding van ongeveer 2 kilometer aan, die zou moeten lopen tot het rioolgemaal. Deze leiding loopt over gemeentegrond en hiervoor is een opstalrecht gevestigd. In 2015  bleek dat de persleiding niet uitkomt bij het rioolgemaal, maar in een inspectieput van de gemeente. De put ligt op 17 meter voor het rioolgemaal. Tussen de put en het rioolgemaal ligt een droogweerafvoer. Voor dat stuk legt de heffingsambtenaar aan alle eigenaren van de recreatiewoningen een aanslag rioolheffing op. 70 recreatiewoningeigenaren in Zeewolde komen in beroep tegen deze aanslag.

Niet aannemelijk

De rechtbank oordeelt dat de heffingsambtenaar niet aannemelijk heeft gemaakt dat de eigenaren rioolheffing zijn verschuldigd. Dit baseert de rechtbank op de tekening bij de overeenkomst tot vestiging van het opstalrecht. Aannemelijk is dat ook voor de laatste 17 meter een opstalrecht is gevestigd. De heffingsambtenaar heeft niet onderbouwd dat de gemaakte afspraken zijn gewijzigd of dat de persleiding anders is aangelegd dan is weergegeven op de situatietekening. Ook is niet aannemelijk dat de VvE een uitgave van 500 duizend euro zou hebben gedaan om er vervolgens mee in te stemmen dat de laatste 17 meter tot het rioolgemaal eigendom van de gemeente zou zijn.

Fair play

Om nieuwe procedures te voorkomen gaat de rechtbank ook in op de situatie dat geen sprake zou zijn van een opstalrecht dat aan heffing in de weg staat. Ook dan is de aanslag ten onrechte opgelegd, vanwege strijd met het beginsel van fair play. De gemeente legde namelijk meteen aanslagen op toen in 2015 bleek dat de persleiding uitkwam in de inspectieput. De gemeente onthield daarmee de VvE de mogelijkheid een andere oplossing te vinden voor het laatste stukje.

Uitspraken