Laden...

Toelichting op ontslag Stichting Bronn als bewindvoerder in 160 zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Gelderland > Nieuws > Toelichting op ontslag Stichting Bronn als bewindvoerder in 160 zaken
Zutphen, 08 augustus 2014

De rechtbank Gelderland heeft stichting Bronn ontslagen als bewindvoerder in 160 zaken. 

Geen vertrouwen

De kantonrechter is van oordeel dat de stichting haar bewindvoeringstaken slecht heeft uitgevoerd. Zo zijn toeslagen en bijzondere bijstand voor onderbewindgestelden niet tijdig aangevraagd. Ook zijn kosten betaald die niet betaald hadden moeten worden, waardoor andere rekeningen bleven openstaan. Verder kregen onderbewindgestelden meer leefgeld dan binnen hun budget mogelijk was, waardoor zij onnodig schulden kregen. Daarnaast deed de stichting de verplichte verantwoording aan de kantonrechter niet tijdig en vaak onjuist of onvolledig. Door alle geconstateerde tekortkomingen heeft de kantonrechter er geen vertrouwen in dat de stichting de belangen van de onderbewindgestelden goed behartigt.

Ook de rechtbank Oost-Brabant (127 zaken) en de rechtbank Limburg (381 zaken) hebben maatregelen getroffen in de zaken die in hun arrondissement lopen.

Achtergrondinfo

Mensen die hun financiën niet (meer) zelf kunnen regelen, kunnen de kantonrechter vragen om benoeming van een bewindvoerder die hun financiën beheert en hun belangen behartigt. De mensen dienen de rechter zelf een bewindvoerder voor te dragen. De rechter moet die dan benoemen. Het kan daarbij gaan om een particulier bewindvoerder, bijvoorbeeld een familielid of kennis, of om een professionele bewindvoerder, zoals in dit geval.

Eisen

De wetgever stelt sinds 1 april van dit jaar eisen aan professioneel bewindvoerderschap. De bewindvoerder moet bijvoorbeeld een hbo-diploma hebben, jaarlijks een opleiding volgen en een klachtenregeling hanteren. De rechter toetst die eisen kritisch. Bewindvoerders die al voor april 2014 actief waren krijgen twee jaar de tijd van de wetgever om aan de eisen te voldoen (de eis van de klachtenregeling geldt nu al ook voor de oude bewindvoerders).

Onderbewindgestelden persoonlijk geïnformeerd

De rechtbank Gelderland heeft alle onderbewindgestelden persoonlijk geïnformeerd over de beslissing en laat iedereen weten wie de opvolgend bewindvoerder wordt. Die zal het dossier onderzoeken om te beoordelen of in die zaak fouten zijn gemaakt en ze proberen te herstellen. Ook neemt diegene de bewindvoeringstaken van de oude bewindvoerder over. Als iemand schade heeft geleden door fouten van stichting Bronn, zal de opvolgend bewindvoerder proberen die vergoed te krijgen van stichting Bronn.

De tussen- en eindbeschikking worden zo snel mogelijk gepubliceerd op deze website.

Zie de pagina bewind voor meer algemene informatie over bewindvoering.