Laden...

Advocatuur

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Faciliteiten

Om u voor te bereiden op de zitting kunt u gebruikmaken van de advocatenkamer. Deze bevindt zich in Maastricht naast zittingzaal B en in Roermond achter de centrale balie, na binnenkomst aan de linkerkant. In de advocatenkamer zijn ook de postvakken en togakluisjes. Het beheer van de postvakken als ook de togakluisjes ligt bij de secretaris van de Orde van Advocaten.

Voor overleg met uw cliënt(en) zijn er, zowel in Maastricht als in Roermond, kleine spreekkamers aanwezig. Tevens vindt u op beide locaties automaten waar koffie, thee, frisdranken en versnaperingen verkrijgbaar zijn.
Mocht u uw toga zijn vergeten, dan kunt u bij de centrale balie in Maastricht en bij de bodebalies in Roermond een toga lenen cq huren.

 

Reglementen en registers

Voor de verschillende soorten procedures zijn er diverse lokale en landelijke regelingen die de rechtbank hanteert. Voor een overzicht verwijzen wij u naar de pagina lokale regels en procedures.

Informatie over het Centraal Insolventieregister, het Centraal Curateleregister en het register met de nevenfuncties van de leden van de rechterlijke macht, kunt u vinden op de landelijke pagina registers.

            

 

Advocatentableau

Het beheer van het landelijke advocatentableau ligt in handen van BAR (Beheer Advocaten Register).

De volgende gegevens dient u zelf aan BAR door te geven:

  • Wijzigingen in persoons- of kantoorgegevens.
  • Wisseling van kantoor.
  • Omzetting van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijke inschrijving.
  • Schrappingsverzoeken.

 

Beëdiging

Indienen verzoekschrift

Een verzoek tot inschrijving als advocaat dient u digitaal in bij de Raad van de Orde in het arrondissement waar u kantoor wenst te houden. U kunt dit niet meer indienen bij de griffie van de rechtbank. Meer informatie over de inschrijving in het arrondissement Limburg vindt u op de website van de Orde van Advocaten Limburg.

 

De beëdigingszitting

  • Alle beëdigingen vinden plaats op de locatie Maastricht (St. Annadal 1) op de 4e donderdag van de maand om 15.30 uur;
  • Op de dag van uw beëdiging meldt u zich uiterlijk om 15.15 uur bij de centrale balie van de rechtbank Limburg (St. Annadal 1, Maastricht);
  • U dient zelf voor een toga te zorgen;
  • U dient ter zitting uw paspoort of identiteitskaart te kunnen overleggen;
  • Het proces-verbaal van beëdiging zal in de week volgend op de beëdiging naar u worden toegezonden.