Laden...

Regels en procedures

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Limburg > Regels en procedures

 

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.

Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten

 Veelgestelde vragen over administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Limburg een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

  U kunt uw aanvraag persoonlijk indienen bij de Centrale Balie van de locaties Maastricht en Roermond. Na betaling wordt de akte per post verzonden. De akte kan op verzoek worden opgehaald.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.

  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Limburg aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  U kunt een verklaring non-faillissement alleen schriftelijk (per post of Veilig Mailen) aanvragen bij het team Toezicht/Insolventies.

  Aanvraag organisatie

  Voeg bij de aanvraag voor een organisatie een origineel (niet gescand) uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend.

  Aanvraag particulier (natuurlijk persoon)

  Bij de aanvraag voor een persoon voegt u een uittreksel uit de basisadministratie van de gemeente bij. Deze mag niet ouder dan 1 maand zijn.

  Kosten

  Voor het aanvragen van een akte non-failliet betaalt u griffierecht.  
  Na ongeveer 2 werkdagen ontvangt u een nota.

  Akte non-failliet

  U ontvangt de akte non-failliet zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen

 • Nadat de rechter uw echtscheiding heeft uitgesproken, heeft u drie maanden de tijd om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan.

  Als u niet in hoger beroep gaat en u niet wilt wachten tot het einde van de hoger beroepstermijn, kunt u een 'akte van berusting' tekenen. Als u en uw partner dit allebei hebben gedaan, staat de uitspraak van de rechter meteen vast. U kunt hierna de beschikking bij de juiste gemeente laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand. U hoeft niet naar de rechtbank.

  Als na de hoger beroepstermijn blijkt dat uw partner de 'akte van berusting' niet heeft ondertekend en uw partner ook geen hoger beroep heeft aangetekend, kunt u bij de griffier van onze rechtbank een akte non-appèl (stempel met verklaring van non-appèl) opvragen. Hierin vermeldt de rechtbank dat er geen hoger beroep tegen de echtscheiding is ingesteld. Bij de juiste gemeente kan hiermee een verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand worden gedaan.

  Neem contact op voor meer informatie.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Limburg. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.

  U kunt de algemene voorwaarden deponeren en opvragen bij de Centrale Balie. Dit moet schriftelijk en kan per post of Veilig Mailen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Limburg als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Limburg.

  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.

  Wanneer u als notaris een afschrift van de huwelijkse voorwaarden opvraagt, moet de aanvraag voorzien zijn van het originele briefhoofd/huisstijl van het notariskantoor.

  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of Veilig Mailen) opvragen bij de centrale balie van de locaties Maastricht en Roermond van de rechtbank Limburg. Het afschrift wordt binnen 2 weken verzonden. Hier zijn geen kosten aan verbonden.


 • Als de echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Limburg, kunt u een afschrift opvragen bij de teams familie- en jeugdrecht van de rechtbank. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

  Afschriften worden uitsluitend verstrekt aan de gewezen echtgeno(o)t(e) en de kinderen van de gewezen echtgenoten.

  Meer over opvragen afschrift echtscheidingsbeschikking rechtbank Limburg

  Afschrift echtscheidingsbeschikking opvragen bij andere rechtbank

 • Als uw echtscheiding is uitgesproken door de rechtbank Limburg, kunt u een certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis) aanvragen bij deze rechtbank. Dit doet u als volgt:

  Per post

  U stuurt uw aanvraag per post naar de rechtbank Limburg: 

  Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
  Team Burgerlijk recht
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht 

  Rechtbank Limburg, locatie Roermond 
  Team Familie- en jeugdrecht
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond

  Per e-mail

  U stuurt uw aanvraag per veilige e-mail naar de locatie Maastricht (zivver.com) of per veilige e-mail naar de locatie Roermond (zivver.com).

  Persoonlijk

  U kunt de aanvraag ook persoonlijk indienen bij de Centrale Balie, u ontvangt het certificaat later per post.

  Benodigde documenten

  Vergeet niet om de volgende documenten mee te sturen of mee te nemen: 

  • een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) 
  • een kopie van de echtscheidingsbeschikking

  Geen kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan het opmaken van het certificaat echtscheidingen (Brussel II-bis).

 • Een afschrift van een beschikking kunt u opvragen bij de rechtbank, die de beschikking heeft uitgesproken.

  Betreft het een echtscheidingsbeschikking? Lees hoe u een afschrift echtscheidingsbeschikking kunt opvragen bij de rechtbank Limburg.

  Betreft het overige beschikkingen? Neem dan contact op met de rechtbank Limburg voor meer informatie.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.

  Als u een document wilt laten legaliseren kunt u dat aanvragen bij de centrale balie:

  Persoonlijk

  Bij een apostille krijgt u het document gelijk mee. Bij een legalisatie kan het voorkomen dat u het document binnen een paar dagen krijgt toegezonden.

  Schriftelijk

  Zet in een brief:

  • of het gaat om een apostille of legalisatie
  • in welke taal u dit wilt (Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans)

  Stuur de brief t.a.v. de centrale balie.

  Zodra de rechtbank Limburg het originele document binnen heeft, wordt de apostille of legalisatie binnen een aantal werkdagen toegezonden.

 • Een uittreksel uit het centraal gezagsregister kunt u schriftelijk aanvragen bij alle rechtbanken in Nederland. Uw verzoek kunt u het beste indienen bij de voor u dichtstbijzijnde rechtbank. Voor onze rechtbank geldt dat u dit op beide locaties kunt aanvragen, dus zowel in Maastricht als in Roermond. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • per telefoon
  • per e-mail
  • per post

  Bij de aanvraag graag de volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats van de minderjarige aanleveren. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.
  De baliemedewerker handelt de aanvraag direct af en geeft het uittreksel mee. Ook een telefonische aanvraag wordt direct afgehandeld, het uittreksel wordt meteen per post opgestuurd. Een schriftelijke aanvraag wordt binnen een à twee dagen afgehandeld. Het uittreksel wordt per post toegestuurd.
  Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. Vermeld bij u aanvraag de volgende gegevens van de minderjarige:

  • volledige naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats

  Centrale Balie - locatie Maastricht

  Bezoekadres:
  Sint Annadal 1
  6214 PA Maastricht

  Postadres:
  Centrale Balie
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

  Telefoon: 088 361 16 60
  Veilig mailcontact met Centrale Balie (zivver.com)

  Centrale Balie – locatie Roermond

  Bezoekadres:
  Willem II Singel 67
  6041 HR Roermond

  Postadres:
  Centrale Balie
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond

  Telefoon: 088 361 16 64
  Veilig mailcontact met Centrale Balie (zivver.com)

 • Inzage in het boedelregister kan telefonisch of aan de balie. Een uittreksel aanvragen kan telefonisch, per post of Veilig Mailen, of aan de balie.

  Het aanvragen van een uittreksel uit het boedelregister is kosteloos. Aan de balie wordt het uittreksel meteen verstrekt. Per post, of Veilig Mailen wordt het uittreksel binnen 1 werkdag verstrekt.

  Bepalend bij welke rechtbank u moet zijn, is het adres waar de overledene woonde. Het gaat hierbij om het adres volgens de Basisregistratie personen (BRP), niet het eventuele logeer- of verzorgadres van de overledene. Bij de rechtbank Limburg kunt u terecht als het adres van de overledene behoord tot de provincie Limburg.

  Vermeld bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • voornaam/voornamen en achternaam (geboortenaam) van de overledene
  • geboortedatum
  • overlijdensdatum
  • adres en laatste woonplaats
  • adres waar het uittreksel naartoe gestuurd moet worden

  De rechtbank Limburg heeft 2 locaties: Maastricht en Roermond. U kunt op beide locaties terecht voor inzage of uittreksel van het boedelregister.

  Locatie Maastricht

  Bezoekadres:
  Sint Annadal 1
  6214 PA Maastricht

  Postadres:
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

  Telefoonnummer: 088 361 16 60
  Veilig mailcontact met Centrale Balie (zivver.com)

  Locatie Roermond

  Bezoekadres:
  Willem II Singel 67
  6041 HR Roermond

  Postadres:
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond

  Telefoonnummer: 088 361 16 64
  Veilig mailcontact met Centrale Balie (zivver.com)


 Veelgestelde vragen over procedures

>Alles uitklappen
 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0800 80 20 (gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl). Via deze website kunt u ook vragen stellen
 • U kunt geen voorkeursdagen doorgeven. Maar u kunt wel van tevoren de dagen doorgeven waarop u echt niet kunt. Dit zijn uw 'verhinderdata'. De rechtbank Limburg probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw verhinderdata. Soms lukt dat niet. Voor bepaalde zaken is er bijvoorbeeld een vaste zittingsdag per week. U kunt uw verhinderdata schriftelijk doorgeven (per post, niet per e-mail) aan de rechtbank Limburg.

  Als u een advocaat heeft die u bijstaat, dan kunt u uw verhinderdata via uw advocaat doorgeven.

 • Dit kan in uitzonderlijke gevallen en hangt af van de soort zaak waarvoor de zitting gepland is. U kunt schriftelijk (per post, niet per e-mail) een verzoek tot verplaatsing van de zitting indienen bij de rechtbank Limburg. Zorg dat u uw verzoek goed toelicht.  

  Heeft u een advocaat? Dan moet u het verzoek indienen via uw advocaat.

  Partij komt niet opdagen

  Als een partij niet komt opdagen op de zitting, doet de rechter vaak toch een uitspraak. Dit heet een verstekvonnis. Of de rechter bepaalt dat de zaak wordt uitgesteld (aangehouden).

 • U mag altijd bij uw zitting aanwezig zijn. In sommige gevallen is het verplicht een advocaat in te schakelen. In dat geval kunt u zelf geen verzoek indienen of tijdens de zitting spreken en voor uw eigen zaak opkomen (verweer voeren). Dat doet uw advocaat dan voor u.

  Als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, kunt u zelf een verzoek indienen of tijdens de zitting spreken.

  Bekijk per onderwerp of een advocaat wel of niet verplicht is.

 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de Centrale Balie.
 • Klachten kunnen per post worden ingediend bij rechtbank Limburg via onderstaand adres, of u vult het online klachtenformulier in.

  Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
  t.a.v. President
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

  De contactgegevens van het mediationbureau van rechtbank Limburg vindt u op onze contactpagina.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Limburg. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

  Per post

  Locatie Maastricht:

  Rechtbank Limburg, locatie Maastricht
  Postbus 1988
  6201 BZ Maastricht

  Locatie Roermond:

  Rechtbank Limburg, locatie Roermond
  Postbus 950
  6040 AZ Roermond

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie.

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

 • Echtscheiding
  Voor de zitting worden uitgenodigd: de echtgenoten waar het verzoek tot echtscheiding betrekking op heeft en hun advocaten. Verder zijn de rechter en een griffier aanwezig. Een echtscheidingszitting is niet openbaar. De rechter bepaalt of professionele partijen, zoals medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming of een gezinsvoogd, voor de zitting worden uitgenodigd.

  Gezag, voogdij en omgang
  De rechter bepaalt wie, naast de verzoeker, worden uitgenodigd voor de zitting. Soms roept de rechtbank een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming op om als adviseur bij de rechtszitting aanwezig te zijn. De zitting is niet openbaar.

  Alimentatie
  De rechtbank roept voor een zitting de (ex-)echtgenoten en hun advocaten op. Alimentatiezittingen zijn niet openbaar. De rechtbank bepaalt of er deskundigen of adviseurs aanwezig mogen zijn.

  Kindgesprek
  Voor de zittingen die hierboven beschreven staan, geldt dat kinderen niet bij de zitting aanwezig zijn. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het onderwerp van de procedure, zal een rechter kinderen apart vragen stellen tijdens een kindgesprek.

 • Uitgenodigd worden: de verzoeker, de betrokkene, de voorgestelde bewindvoerder/curator/mentor en eventuele andere belanghebbenden, bijvoorbeeld de echtgenoot of kinderen van de betrokkenen. Verder zijn alleen de kantonrechter en een griffier aanwezig. De zitting is niet openbaar, dus er wordt geen publiek toegelaten.

  Zie ook: