Laden...

4 veroordelingen op basis van afdoeningsvoorstellen van Openbaar Ministerie en advocaten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > 4 veroordelingen op basis van afdoeningsvoorstellen van Openbaar Ministerie en advocaten
Roermond, 09 december 2021
De rechtbank Limburg heeft vandaag uitspraak gedaan in 4 strafzaken. 2 verdachten van 54 en 44 jaar stonden samen terecht voor onder meer brandstichting in 2012 in een pand in Susteren. Zij zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen gelijk aan hun voorarrest (ca. 5 maanden). De 54-jarige verdachte moet ook een schadevergoeding van ruim 48.000 euro betalen. 

2 andere verdachten van 50 en 47 jaar zijn schuldig bevonden aan onder meer grootschalige heling van auto’s in 2011 en 2012 en deelname aan een criminele organisatie die zich daarop richtte. Zij zijn allebei veroordeeld tot deels voorwaardelijke gevangenisstraffen van 24 maanden met aftrek van voorarrest. De 47-jarige verdachte moet daarnaast 100.000 euro aan ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ terugbetalen aan de staat. 

Bijzonder aan deze zaken is dat de officier van justitie en de advocaten van de verdachten aan de rechtbank zogenaamde ‘afdoeningsvoorstellen’ hadden voorgelegd waarin zij onderling overeenstemming hadden bereikt over hetgeen bewezen kan worden, de straffen en de schadevergoeding. De rechtbank – die op geen enkele manier gebonden is aan zo’n voorstel – is van oordeel dat de voorgestelde afdoeningsbeslissingen recht doen aan de afzonderlijke strafzaken, de concrete omstandigheden en de belangen van de maatschappij en alle betrokkenen inclusief de benadeelde partijen. De beslissingen in de vonnissen van de rechtbank volgen daarom de afdoeningsvoorstellen. 
Ter openbare terechtzitting van 25 november 2021 zijn de afdoeningsvoorstellen besproken. De officier van justitie heeft daar de ten laste gelegde strafbare feiten en de overeengekomen standpunten over het bewijs uiteengezet. De advocaten hebben bevestigd achter de inhoud van de voorstellen te staan. De advocaat van de benadeelde partijen heeft ingestemd met de schadevergoeding. 

Processuele waarborgen

In de 4 vonnissen die vandaag zijn uitgesproken, licht de rechtbank uitvoerig toe hoe zij de afdoeningsvoorstellen heeft beoordeeld. Daarbij staan voorop een eerlijk en controleerbaar strafproces en waarborging van de belangen van slachtoffers en de maatschappij, inclusief de afdoening van strafzaken binnen een redelijke termijn. 

Het is de taak van de onpartijdige rechter om ervoor te zorgen dat schuldigen worden bestraft en onschuldigen juist niet. De rechtbank heeft het bewijsmateriaal in de onderzoeksdossiers beoordeeld en kan zich vinden in de conclusies van de officier van justitie en de verdediging. Datzelfde geldt voor de overige onderdelen zoals de strafmaat, waarvan de rechtbank oordeelt dat het voorstel zowel de belangen van de verdachte, slachtoffers als maatschappij dient.    


Afdoening op maat

De rechtbank benadrukt dat als een concrete strafzaak aan haar wordt voorgelegd, het altijd de rechter is die uiteindelijk bepaalt welke afdoening passend is. Indien de rechter het afdoen van een zaak via een voorstel niet passend acht, volgt een volledig inhoudelijke behandeling van de zaak. 

Uitspraken