Laden...

Beoordeling kantonrechter over onderzoek OR en gemeente Maastricht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Beoordeling kantonrechter over onderzoek OR en gemeente Maastricht
Maastricht, 17 september 2019

De OR en de gemeente Maastricht verschillen van mening over de vraag of een intern onderzoek naar aanleiding van uitgelekte vertrouwelijke informatie en de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd is, rechtmatig waren. In dat kader hebben zij afgesproken om gezamenlijk en vrijwillig door henzelf geformuleerde vragen voor te leggen aan de kantonrechter (op basis van art. 96 Rv.).

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter heeft beslist dat de gemeente een zwaarwegend belang had om onderzoek te doen naar het doorsturen van de conceptnotulen. Een stuk dat duidelijk vertrouwelijk is.

De wijze waarop de gemeente Maastricht dit onderzoek heeft laten verrichten, vindt de kantonrechter echter niet proportioneel. Met name is niet duidelijk geworden waarom de gemeente Maastricht de mailboxen van (alle) OR-leden heeft laten onderzoeken. Uit intern onderzoek was immers gebleken dat de bron van het lek niet een OR-lid was geweest. Verder zijn de OR-leden integer en transparant met de vertrouwelijke informatie omgegaan. Het onderzoek dat de gemeente Maastricht heeft laten verrichten was bovendien verre van neutraal door het gebruik van termen als ‘lekken’, ‘plichtsverzuim’ en ‘schending ambtelijke geheimhoudingsplicht’.

De gemeentesecretaris heeft in 2017 aan de OR medegedeeld dat de gemeente Maastricht de e-mails van de OR in bepaalde gevallen mag/kan controleren, maar dat dan vooraf de voorzitter van de OR daarover op de hoogte wordt gesteld. De gemeente Maastricht heeft in deze zaak de voorzitter niet vooraf geïnformeerd. Dat had wel gemoeten.

De externe klacht heeft de gemeente Maastricht in behandeling genomen. Zij heeft vervolgens op grond van de regeling Interne Integriteitsmeldingen 2015 het hiervoor genoemde intern onderzoek laten verrichten. Deze regeling is bedoeld voor interne klachten. De gemeente Maastricht mocht deze regeling analoog toepassen, maar dat had zij dan wel aan de medewerkers die aan het onderzoek onderworpen werden moeten mededelen

Uitspraken