Laden...

Rechtbank Limburg start pilot videorechtspraak samen met gemeente Venray

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechtbank Limburg start pilot videorechtspraak samen met gemeente Venray
Roermond - Maastricht, 25 oktober 2019

De rechtbank Limburg start samen met de gemeente Venray op 1 november 2019 een pilot Videorechtspraak. In deze pilot worden bewindzaken via een videoverbinding - op vrijwillige basis - tussen de rechtbank en het gemeentehuis in Venray behandeld. Het gaat alleen om zaken met betrokkenen uit de gemeente Venray. De Rechtspraak werkt zo aan toegankelijkheid voor de burger en komt als het ware naar de burger toe. De pilot duurt een jaar.

Toegang tot het recht

Betrokkenen in bewindzaken, die woonachtig zijn in de regio Noord-Limburg, moeten nu naar Roermond reizen om een zitting bij te wonen. Dit terwijl zij in een moeilijke financiële positie verkeren. Het reizen naar Roermond kost voor deze groep mensen relatief veel geld. Daarom laten zij soms ook verstek gaan. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te vergemakkelijken, gaat de rechtbank Limburg samen met de gemeente Venray gedurende een jaar een pilot Videorechtspraak uitvoeren.

Mondelinge behandeling via video

Vanaf 1 november 2019 worden betrokkenen in een bewindzaak door de rechtbank uitgenodigd voor de mondelinge behandeling via video. Als betrokkenen de behandeling van hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen zij dat melden. Deelname via video is dus vrijwillig. De eerste videozitting vindt naar verwachting plaats in december. 

Gemeente faciliteert

De gemeente Venray is geen procespartij bij bewindzaken. Tijdens de pilot faciliteert en ondersteunt de gemeente slechts de rechtbank. Dat houdt in dat de gemeente een ruimte in het gemeentehuis met videoapparatuur ter beschikking stelt. De gemeente vindt het van haar kant belangrijk om deze groep inwoners de mogelijkheid van videorechtspraak te bieden.

Evaluatie

Iedere drie maanden wordt geëvalueerd en na een jaar vindt een eindevaluatie plaats. Bij een succesvolle pilot wordt gekeken of deze vorm van behandeling kan worden uitgebreid naar andere gemeenten of andere zaaksoorten.

Meer informatie

Team Communicatie: 088 - 36 11 659

Uitspraken