Laden...

Rechtbank Limburg succesvol met videorechtspraak in Venray

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Nieuws > Rechtbank Limburg succesvol met videorechtspraak in Venray
Maastricht, 06 april 2021

Rechtbank Limburg en gemeente Venray blijven videorechtspraak in bewindzaken inzetten. De pilot videorechtspraak, die op 1 november 2019 van start ging, is zo succesvol gebleken, dat besloten is videorechtspraak structureel voort te zetten.

Positieve eindevaluatie

In de pilot werden bewindzaken op vrijwillige basis via een videoverbinding tussen de rechtbank en het gemeentehuis in Venray behandeld. Er zijn tot dusver 37 bewindzaken via videorechtspraak afgehandeld. Dit betrof alleen zaken met betrokkenen uit de gemeente Venray. Uit de evaluatie blijkt dat de pilot (op alle punten) positief is beoordeeld. Zo zijn de rechtzoekenden en bewindvoerders tevreden met de besparing in reistijd en kosten. Ook ervaren zij de toegankelijkheid via video positief. Daarom hebben rechtbank Limburg en gemeente Venray besloten dat de werkwijze uit de pilot structureel kan worden voortgezet.

Achtergrond pilot

Betrokkenen in bewindzaken die in de regio Noord-Limburg wonen, moeten naar Roermond reizen om de mondelinge behandeling van hun zaak bij te wonen. Dit terwijl zij het financieel moeilijk hebben. Het reizen naar Roermond kost voor deze groep mensen relatief veel geld. Bovendien blijkt ook dat het online (via Skype) volgen van de mondelinge behandeling voor deze doelgroep niet altijd mogelijk is. Daarom laten de betrokkenen soms ook verstek gaan. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te vergemakkelijken, is deze pilot uitgevoerd. De Rechtspraak werkt zo aan toegankelijkheid voor de burger en komt als het ware naar de burger toe.

Hoe werkt videorechtspraak?

In de pilot zijn instellingsverzoeken tot onderbewindstelling en/of mentorschap (bewindzaken) behandeld via een videoverbinding. In dit soort zaken krijgen partijen een oproep van de rechtbank om te verschijnen in het gemeentehuis in Venray. Daar voeren ze samen met de beoogd bewindvoerder via video een gesprek met de medewerkers van de rechtbank over hun verzoek. De gemeente faciliteert en ondersteunt de rechtbank. Dat houdt in dat de gemeente een ruimte met videoapparatuur ter beschikking stelt. Als betrokkenen de behandeling van hun zaak liever bijwonen in de rechtbank, dan kunnen ze dat melden. Deelname via video is dus vrijwillig.

Mogelijke uitbreiding naar andere gemeenten

Sinds het uitbreken van COVID-19 vinden veel zittingen digitaal plaats. Rechtbank Limburg zal daarom verder onderzoeken of naast gemeente Venray ook andere Limburgse gemeenten willen aansluiten. De bedoeling is dat te doen met dezelfde soort zaken als die tijdens deze pilot zijn behandeld, namelijk verzoeken waarin om instelling van een (beschermings)bewind en/of mentorschap wordt gevraagd.

Uitspraken