Laden...

Organisatie rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Over de rechtbank > Organisatie rechtbank Limburg

Bestuur

Het bestuur van de rechtbank is belast met de algemene leiding van de rechtbank, de organisatie en kwaliteit van het primaire proces (rechtspraak) en de bedrijfsvoering van de rechtbank. Rechtspraak is de kerntaak van de rechtbank. Tot de bedrijfsvoering behoren onder meer personeelsbeleid, facilitaire zaken en financiën.

Het bestuur heeft drie leden, waarvan de president de voorzitter is. Een bestuurslid is volgens de wet rechter, het derde lid is dat niet. De bestuursleden worden bij Koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Zij kunnen worden herbenoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursleden zijn gezamenlijk bestuurlijk verantwoordelijk.

Het bestuur legt bestuurlijk verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak. Bestuursleden hebben geen zeggenschap over de inhoud van rechterlijke beslissingen. Rechters oordelen onafhankelijk. Dat volgt uit de Grondwet.

 

 

Bestuur Limburg bestaat uit

Teams

De rechtbank heeft vijf teams waarin het primair proces, de rechtspraak, is georganiseerd. Rechters, die verantwoordelijk zijn voor beslissingen en uitspraken, en ondersteunende gerechtsambtenaren werken daarin samen. De teams zijn ingedeeld volgens vijf rechtsgebieden: bestuursrecht, burgerlijk recht (civiel en kanton), familie & jeugdrecht, strafrecht en toezicht.

Elk team wordt geleid door een teamvoorzitter. Deze legt voor de resultaten van het team verantwoording af aan het bestuur. Dat betreft onder meer uitvoering van personeelsbeleid, financiën en doorlooptijden van rechtszaken. Ook de teamvoorzitter heeft geen zeggenschap over de inhoud van beslissingen van rechters.

Zie ook de pagina rechtsgebieden.

Zittingen worden gehouden op de locaties conform het zaaksverdelingsreglement van de rechtbank Limburg. rechtszaken worden aangebracht via de regeling ‘interne competentie’. De landelijke namenlijst geeft een overzicht van alle namen van de rechters van de rechtbank.

 

 

Bedrijfsbureau

De rechtbank heeft ook een Bedrijfsbureau. Dat is verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning aan het primair proces. Het Bedrijfsbureau bestaat uit vijf teams: bestuursondersteuning & communicatie, personeel & organisatie, planning & control, facilitaire zaken en beveiliging & services.