Organisatie rechtbank Limburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Limburg > Over de rechtbank > Organisatie rechtbank Limburg

Bestuur

Het bestuur van de rechtbank is op basis van de Wet organisatie en bestuur gerechten belast met de algemene leiding, het primaire proces (het spreken van recht), de organisatie en de bedrijfsvoering van de rechtbank.

De president heeft de gebruikelijke, landelijk vastgestelde taken. Op bestuursniveau is hij verantwoordelijk voor het waarborgen van de 4 kernwaarden van de Rechtspraak, de portefeuille kwaliteit en de bewaking van de 3 andere pijlers uit de visie en handhaving van de organisatieprincipes, en het contact namens het bestuur met de beide locaties.

Het rechterlijk lid heeft als portefeuille het gehele primaire proces.
Het niet-rechterlijk lid heeft als portefeuille innovatie, bedrijfsvoering, werving, selectie & opleiding (WSO) alsmede het primaire proces van het bedrijfsbureau.

De bestuursleden worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van 6 jaar. Dit gebeurt op voordracht van de minister van Veiligheid en Justitie. Zij kunnen worden herbenoemd voor een tweede periode van 6 jaar. Gezamenlijk zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief en kwantitatief goede rechtspraak en een goede bedrijfsvoering.

Bestuur Limburg bestaat uit

Afdelingen

De rechtbank Limburg bestaat uit 2 afdelingen, beide geleid door een afdelingsvoorzitter (tevens rechter), met de volgende rechtsgebieden:

  • Afdeling publiekrecht: straf-, bestuurs-, vreemdelingen- en belastingrecht.
  • Afdeling privaatrecht: kanton- en handelszaken, familie- en jeugdrecht en toezicht (insolventie en bewind).

Teams

De 2 afdelingen zijn verdeeld in teams. Die zijn als volgt over de kantoorlocaties verdeeld:

  • Maastricht: strafrecht (2), burgerlijk recht (1), familie- en jeugdrecht (1) en toezicht.
  • Roermond: bestuursrecht (2), strafrecht (1), kabinet RC (1), burgerlijk recht (1), familie- en jeugdrecht (1).

De teams burgerlijk recht behandelen civiele kantonzaken en handelszaken. Het team toezicht behandelt kanton- (kantonbeschermingsbewind) en handelszaken (faillissementen en Wsnp).

Elk team wordt geleid door een teamleider en bestaat uit:

  • Rechterlijk ambtenaren (vicepresidenten, rechters, rechters-plaatsvervangers).
  • Gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, gerechtssecretarissen, administratief medewerkers).

Zie ook de pagina rechtsgebieden en afdelingen.

De landelijke namenlijst geeft een overzicht van alle leden van de rechterlijke macht van rechtbank Limburg.

Bedrijfsbureau

Daarnaast heeft rechtbank Limburg een Bedrijfsbureau. Dat is verantwoordelijk voor de integrale ondersteuning aan het primair proces. Het Bedrijfsbureau bestaat uit twee afdelingen met de volgende teams:

  • Afdeling Bedrijfsvoering: communicatie, bestuurs-, afdelings- en teamondersteuning en beleidsadvisering, HRM-advies en administratie, planning &control, bestuurlijke informatievoorziening, administratieve organisatie/interne controle
  • Afdeling Facilitaire ondersteuning: IT en functioneel beheer, bibliotheek en archief, inkoop, gebouw- en materieelbeheer, beveiliging, publieks- en interne services.