Laden...

Rechtspraak in cijfers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Recente cijfers

In 2018 nam het aantal rechtszaken verder af. Bij kantonzaken, bestuurszaken en strafzaken was er een afname. Het aantal vreemdelingenzaken en belastingzaken nam juist toe.  

Procentuele instroomontwikkeling 2018

RechtsgebiedProcentuele toe- of afname t.o.v. 2018
Kantonzaken- 4%
Civiele zaken (niet-kanton)- 5%
Bestuurszaken rechtbanken- 10%
Vreemdelingenzaken rechtbanken+ 4%
Belastingzaken rechtbanken+ 7 %
Strafzaken rechtbanken - 4 %
Gerechtshoven totaal- 4 %
CRvB en CBb- 5 %
Totaal- 4 %

1,5 mln. rechtszaken

2.489 rechters en raadsheren

 


Jaardocumenten rechtspraak

In het jaarverslag staan de cijfers van de rechtspraak over het afgelopen jaar. Bijvoorbeeld: hoeveel nieuwe rechtszaken er dat jaar gemeld werden. Hoe vaak de rechter gewraakt werd. En hoe de cijfers zich verhouden tot die van de afgelopen jaren.

In de Kengetallen staan per rechtbank en gerechtshof cijfers die te maken hebben met kwaliteit, productiviteit en organisatie. Bijvoorbeeld: tevredenheid van betrokkenen over rechtszaken, de taakzwaarte voor de Rechtspraak en ziekteverzuim. De Raad voor de rechtspraak publiceert jaarlijks de kengetallen.

Een jaarplan wordt voorafgaand aan dat jaar door de Raad voor de rechtspraak opgesteld.

Strafrecht

Cijfers over criminaliteit en vervolging staan in het rapport Criminaliteit en rechtshandhaving. Bijvoorbeeld: het aantal taakstraffen en gevangenisstraffen dat de rechter dat jaar oplegde.

Civiel en bestuursrecht

Cijfers over zaken in het civiel recht en bestuursrecht staan in het rapport Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en Samenhangen. Bijvoorbeeld: aantal bodemprocedures in het kantonrecht. En de tevredenheid over de doorlooptijden.

Factsheets Rechtspraak

Documenten voor mensen met een visuele beperking staan onderaan deze pagina.

Toezicht

Bij curatele, bewind en mentorschap gaat het om maatregelen voor mensen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. Maar wat is nu precies het verschil? En hoe vaak worden deze maatregelen opgelegd?

Aantal rechtszaken

Het aantal rechtszaken is in 2017 in bijna alle rechtsgebieden fors afgenomen. Met name het aantal kanton handelszaken is flink gedaald. Er zijn daar 81 duizend minder zaken van aangebracht dan in 2016. Kanton handelszaken gaan vaak over incasso's na het niet betalen van rekeningen, bijvoorbeeld voor een zorgverzekering of telefoonabonnement.

Waardering Rechtspraak


Eind dit jaar voert de Rechtspraak weer een KWO (klantwaarderingsonderzoek)uit. In 2014 gaf 70% van de professionals aan tevreden te zijn. Bij de rechtzoekenden was dat zelfs 84%. Het Rechtspraak Service Centrum werd in 2016 beoordeeld met een 8,7.

Factsheets voor mensen met een visuele beperking

Onderstaande factsheets bevatten een tekstuele representatie van de originelen die hierboven staan en die grafieken bevatten. Deze documenten zijn bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum

Sociale media

Stel uw vraag via:
Instagram

Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon

Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur.

Veelgestelde vragen aan het Rechtspraak Servicecentrum