Laden...

Team Toezicht

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksOver de rechtbank > Rechtsgebieden > Team Toezicht

Bewindsbureau

Bij het Bewindsbureau zijn alle zaken gecentraliseerd die betrekking hebben op curatele, bewind en mentorschap.

Het Bewindsbureau zorgt voor de administratie, de planning van zittingen en de informatievoorziening. Dit ter ondersteuning van de kantonrechters, die uiteindelijk beslissen over verzoeken en die toezicht houden op bewind, curatele en mentorschap.

Zowel in Maastricht als Roermond vinden de zittingen en het horen van betrokkene(n) in bewindszaken plaats. De zittingsdag is woensdag.

Lokale regelingen rondom bewindszaken vindt op onze pagina Regels en procedures.

Insolventies

Binnen het onderdeel Insolventies zijn faillissementen, surseances van betalingen en schuldsaneringen ondergebracht.

Faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen voor natuurlijke personen worden op eigen verzoek of in geval van faillissement op verzoek van een schuldeiser uitgesproken door de rechtbank. Een door de rechtbank benoemde rechter-commissaris houdt toezicht op de ook door de rechtbank benoemde curator of bewindvoerder.

De wekelijks uitgesproken faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen staan onder Bekendmakingen.