Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

Gebruikmaken van slachtoffervoorzieningen

 

Melden bij de informatiebalie

Bij binnenkomst in het gerechtsgebouw kunt u bij de informatiebalie vragen in welke zaal de zaak wordt behandeld waarvoor u komt. U hoeft hier nog niet aan te geven waarom u bij de zaak aanwezig wilt zijn. Dit mag natuurlijk wel. De medewerker van de informatiebalie verwijst u naar de juiste zaal. Daar kunt u zich melden bij de bodebalie.

                      

Melden bij de bodebalie

U meldt zich bij de bodebalie bij de desbetreffende zaal. De bode zal u een aantal vragen stellen:

  1. In welke hoedanigheid komt u de zitting bijwonen? U kunt hier aangeven dat u slachtoffer bent in de zaak.
  2. Wilt u op de gang wachten of zit u liever even in een aparte kamer totdat de zitting begint?
  3. Waar wilt u zitten in de zaal (voorin of achterin)?
  4. Wilt u als eerste of als laatste de zaal betreden of loopt u wanneer de bode omroept dat de behandeling van de zaak begint gewoon mee de zaal in?
  5. Gaat u gebruik maken van het spreekrecht?
  6. Bent u ermee akkoord dat de rechter uw aanwezigheid benoemt of wilt u anoniem de zitting bijwonen?

De bode zal de rechter voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren.

Privéruimtes

De rechtbank Midden-Nederland heeft op alle 4 de locaties kamers waar u afgezonderd kan zitten. Op de locatie Utrecht is een speciale slachtofferkamer, geschikt voor groepen tot 8 personen. U kunt bij de bode aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer.

Extra begeleiding

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die in beginsel voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes de (familie van de) verdachte, maar ook ander publiek en journalisten tegenkomen.

Als u het contact met de verdachte rondom de zitting wilt beperken, kunt u dit vooraf melden bij de rechtbank. Zo kan worden besproken wanneer en via welke route u het gebouw binnenkomt en/of na de zitting verlaat. Deze voorziening wordt zowel op de locatie Utrecht als op de locatie Lelystad aangeboden.

Als u wordt begeleid door de slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie of door Slachtofferhulp, is het niet nodig om vooraf contact op te nemen met de rechtbank over extra begeleiding. Uw wensen zullen in dat geval door het Openbaar Ministerie of Slachtofferhulp worden geïnventariseerd en waar nodig zal de rechtbank daarover worden ingelicht.

Als u van extra begeleiding door een gerechtsbode gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de beveiliging van de rechtbank Midden-Nederland.
De beveiliging is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via 088 361 99 39.

Als u belt, wordt u aangeraden de volgende gegevens gereed te hebben:

  • datum, tijdstip en locatie van de zitting;
  • parketnummer;
  • indien bekend: de naam van de verdachte(n).

Zitting

De zitting gaat van start nadat de bode de zaak heeft omgeroepen. In overleg met de bode kunt u vervolgens als eerste of juist als laatste de zaal betreden. U kunt ook gewoon met het overige publiek de zaal inlopen. Na binnenkomst neemt u plaats op een stoel in de zaal. Soms heeft u recht op het spreekrecht. Het Openbaar Ministerie informeert u daarover per brief. Als u heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken, legt de rechter u aan het begin van de zitting uit wanneer u daarvoor het woord krijgt. Als u een verzoek tot schadevordering heeft ingediend, mag u dit tijdens de zitting mondeling toelichten. In beide gevallen mag u het woord voeren vanaf uw eigen plek in de zittingszaal. U kunt er ook voor kiezen om dat te doen achter een tafel, voorin de zittingszaal.