Laden...

Provincie Gelderland mag met paintballgeweer op wolf schieten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Provincie Gelderland mag met paintballgeweer op wolf schieten
Utrecht, 24 januari 2024

De provincie Gelderland heeft nu wel goed genoeg onderbouwd waarom het nodig is om in Het Nationale Park De Hoge Veluwe met een paintballgeweer op de wolf te schieten. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland in een zaak tussen de Faunabescherming en de provincie. Deze einduitspraak betekent dat de provincie mag starten met het beschieten van de wolf. Eerder was nog sprake van een gebrekkige onderbouwing, maar die heeft de provincie hersteld.

Discussie over paintballgeweer

Er is al lange tijd discussie over de vraag of de provincie Gelderland wolven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe mag afschrikken door met een paintballgeweer op ze te schieten. Volgens de provincie is dat nodig omdat er ten minste één wolf rondloopt die probleemgedrag vertoont. Dat gedrag zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor mens en dier. De Faunabescherming maakte bezwaar tegen de plannen van de provincie en startte ook verschillende rechtszaken. In september vorig jaar oordeelde de rechtbank in een tussenuitspraak nog dat de provincie tot de einduitspraak niet met paintballgeweren op de wolf mocht schieten. Het afgeven van de ontheffing om op de dieren te schieten was toen nog onzorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. Er was onder andere niet goed genoeg in kaart gebracht waaruit blijkt dat de wolf probleemgedrag vertoont en mogelijke alternatieven voor het paintballgeweer waren onvoldoende onderzocht. De provincie heeft in de afgelopen maanden de kans gekregen om deze gebreken in de besluitvorming te herstellen. De rechtbank doet nu einduitspraak.

Wolvengedragsdeskundigen

Bij de herstelpoging heeft de provincie een beroep gedaan op een wolvengedragsdeskundige die veel ervaring heeft met het bestuderen en onderzoeken van het dier. Hij beoordeelt in zijn rapport veertien waarnemingen van wolven in Park De Hoge Veluwe en concludeert dat sprake is van één of meer wolven die afwijkend gedrag vertonen. Zo is een vrouwelijke wolf te zien die zich laat benaderen door fotografen, maar ook zelf fietsers en wandelaars opzoekt. Hierbij wordt ze steeds brutaler. De deskundige concludeert dat dit afwijkende gedrag een serieus gevaar vormt voor de openbare veiligheid. Dat de wolf steeds minder bang lijkt te zijn voor mensen, betekent namelijk niet dat het dier niet meer agressief kan worden en kan bijten. De bevinden en conclusies van de wolvengedragsdeskundige van de provincie worden bevestigd door een wolvengedragsdeskundige van de universiteit van Ljubljana. 

Beste optie

Volgens de rechtbank heeft de provincie met de rapporten van de deskundigen ook voldoende onderbouwd dat afschrikken met een paintballgeweer de beste optie is en dat er geen effectieve en proportionele alternatieven zijn. De deskundige verwijst onder andere naar positieve ervaringen bij wolven in Yellowstone National Park en naar een Duits onderzoek. Afschrikmiddelen zoals klappen en/of schreeuwen zijn te mild en heeft een kortdurend effect en pepperspray kan tot beschadiging van de ogen leiden. Als het paintballgeweer correct wordt toegepast en er niet gericht wordt op de ogen, is het volgens de deskundige een veilig middel. De rechtbank is van oordeel dat de provincie met de aanvullende motivering voldoende onderbouwt dat er geen andere bevredigende oplossing is dan het beschieten van de wolf met een paintballgeweer én dat het nodig is in het belang van de openbare veiligheid. Dat belang weegt zwaarder dan het belang bij het voorkomen van verstoring van de wolf.  

Uitspraken