Laden...

Volksbank mocht rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' beëindigen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Midden-Nederland > Nieuws > Volksbank mocht rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' beëindigen
Amersfoort , 23 december 2020

De Volksbank mocht bankrekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ stopzetten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In kort geding vordert een man dat het de Volksbank wordt verboden om zijn bankrekeningen te beëindigen. De bank deed dit omdat hij weigert zich aan de regelgeving rondom ‘onbedoelde Amerikanen’ te houden.

‘Onbedoelde Amerikaan’

De man is een ‘onbedoelde Amerikaan’: iemand die zowel de Nederlandse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, zonder een verdere band te hebben met de Verenigde Staten. In zijn geval komt dat doordat hij in de VS is geboren, maar daar alleen in zijn eerste levensjaar heeft gewoond. Als gevolg van Amerikaanse wetgeving, die op grond van Nederlandse wetgeving ook in Nederland geldt, zijn ‘onbedoelde Amerikanen’ verplicht in de VS belastingaangifte te doen. Ook moeten financiële instellingen (zoals de Volksbank), gegevens van klanten die ‘onbedoelde Amerikaan’ zijn, doorgeven aan de VS. Dit gebeurt via de Nederlandse Belastingdienst. De betreffende klanten moeten daartoe in de VS een identificatienummer aanvragen en aan de bank verstrekken.

Niet mee eens

De man weigert dit identificatienummer aan de Volksbank te verstrekken. Hij betwijfelt of de Amerikaanse wetgeving ook in Nederland geldt. Hij is van mening dat de Volksbank zijn bankrekeningen niet op mocht zeggen. Ook niet na afweging van wederzijdse belangen. De Volksbank beëindigde de rekeningen omdat anders grote gevolgen vanuit de VS worden gevreesd. Als de bank zich niet aan de wet houdt, kan de VS een deel van de geldstromen vanuit de VS naar de Volksbank bevriezen.

Oordeel

In de Nederlandse en Europese politiek gaan veel stemmen op die zeggen dat de aangifteplicht van ‘onbedoelde Amerkanen’ een ongewenst gevolg is van de wetgeving en dat daarover overleg moet worden gevoerd met de VS. Dat maakt het oordeel van de voorzieningenrechter niet anders. Die stelt  dat de Volksbank de bankrekeningen mocht beëindigen. De rechtbank is verplicht van de geldende wetten uit te gaan. Binnen dat kader rust op de man nu eenmaal de plicht het Amerikaanse identificatienummer aan te vragen en aan de Volksbank door te geven. Wel mag de man twee bankproducten houden die niet onder de Amerikaanse aangifteplicht vallen. Hij had over de kwestie ook een klacht ingediend bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarop is in zijn nadeel beslist. Hij vraagt in dit kort geding ook dat het Kifid wordt veroordeeld de publicatie van die beslissing terug te draaien. Ook dat wordt afgewezen.

Uitspraken