Laden...

Conservatoir beslag

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Specifiek voor de rechtbank Midden-Nederland

Op verzoeken tot het leggen van conservatoir beslag wordt zo snel mogelijk beslist. Als het verzoek voor 10.00 uur is ontvangen, dan zal in het algemeen, wanneer het verlof wordt verleend, het verleende verlof diezelfde dag uiterlijk om 14.00 uur afgegeven worden voor grosse. Het verlof wordt gefaxt. De originele grosse wordt dezelfde dag per post verstuurd of is op verzoek af te halen bij de informatiebalie.

Als het verzoek niet (geheel) toegewezen kan worden, wordt de advocaat daarover telefonisch bericht. De advocaat krijgt dan de mogelijkheid een herzien rekest in te dienen. Vanaf 1 februari 2021 moet het herziene rekest binnen twee werkdagen zijn ingediend. Als binnen twee werkdagen geen herzien rekest is ontvangen, zal de voorzieningenrechter beslissen op het oorspronkelijke verzoek. Er wordt geen tweede termijn gesteld. Na ontvangst van een herzien beslagrekest wordt daarop zo spoedig mogelijk beslist. Een eventuele afwijzende beschikking wordt binnen redelijke termijn gegeven.

Ingeval het beslagverzoek zo bijzonder spoedeisend is dat behandeling sneller of anders dan hiervoor vermeld moet plaatsvinden, dient de advocaat zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met de administratie kort gedingen om e.e.a. af te stemmen.

Voor spoedzaken buiten reguliere kantoortijden, kunnen (alleen) advocaten bellen met de spoedmeldkamer: telefoon: 020 541 24 42.

Het is niet mogelijk om een beslag zwart of grijs te maken. Verzoeken daartoe worden niet in behandeling genomen.

Beslagrekesten die zijn gebaseerd op IE-rechten en waarbij de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd is in de bodemzaak, worden doorgestuurd naar de rechtbank Den Haag. Deze rekesten worden dan behandeld door een rechter van de rechtbank Den Haag als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland.

 

 

Landelijk

De rechtbank Midden-Nederland hanteert de landelijke beslagsyllabus (pdf, 885,7 KB).