Regels en procedures rechtbank Midden-Nederland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Midden-Nederland > Regels en procedures

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren.

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Midden-Nederland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.


  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Midden-Nederland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de afdeling Insolventie. U krijgt de akte non-failliet toegezonden zodra de nota is voldaan.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Midden-Nederland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.


  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden persoonlijk of schriftelijk (per post) deponeren.

  Persoonlijk

  U geeft de algemene voorwaarden af bij de informatiebalie. Nadat u betaald heeft, zijn de voorwaarden direct opvraagbaar.

  Schriftelijk

  Stuur de algemene voorwaarden met een ondertekende begeleidende brief waarin u verzoekt om deponering naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Afdeling Civiel, o.v.v. rekesten
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht

  Zodra u de nota voldaan heeft, ontvangt u een registratienummer en zijn de voorwaarden door iedereen opvraagbaar.

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden alleen schriftelijk (per post of fax) opvragen. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Voorzie het verzoek van uw naam, adres en handtekening. Stuur het naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Archief
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht
  fax 030 2234 047

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Midden-Nederland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.


  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of fax) opvragen bij de afdeling Familierecht.


  U krijgt het afschrift binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.


  Persoonlijk

  • Lelystad: u kunt zonder afspraak terecht bij de informatiebalie U kunt het griffierecht contant en met PIN betalen.
  • Locatie Utrecht: u kunt zonder afspraak terecht bij de informatiebalie U kunt het griffierecht contant en met PIN betalen.
  • Locatie Almere: u kunt op afspraak terecht bij de informatiebalie. Voor het maken van een afspraak belt u met: 088-3613343 U kunt het griffierecht alleen met PIN betalen •
  • Locatie Amersfoort: service niet beschikbaar


  Schriftelijk

  Als u de apostille of legalisatie schriftelijk aanvraagt, stuurt u uw verzoek naar de Informatiebalie van rechtbank Midden-Nederland. U krijgt een nota thuis gestuurd en na betaling en verwerking hiervan zal de apostille geplaatst worden en krijgt u de stukken retour gezonden.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister schriftelijk (per fax of per post) aanvragen bij de afdeling familierecht.


  Vermeld bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en het BSN-nummer van de minderjarige aan. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. U ontvangt het uittreksel op het thuisadres.

   

  Indien u naar de rechtbank komt voor het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister dan wordt u geholpen door de medewerkers van de Informatiebalie. U hoeft daar geen afspraak voor te maken.

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Wilt u aantonen dat er geen verzet is tegen bijvoorbeeld een fusie, afsplitsing of opheffing van de organisatie? Dan kunt u bij de rechtbank Midden-Nederland een akte non-verzet aanvragen als de organisatie statutair gevestigd is binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  Bekijk wanneer u een akte non-verzet kunt aanvragen en wat u in de aanvraag zet.

 • Als u wilt aantonen dat u of uw organisatie de afgelopen 5 jaar niet betrokken is geweest bij een faillissement, kunt u een akte non-failliet aanvragen.


  U kunt de verklaring alleen bij de rechtbank Midden-Nederland aanvragen als de statutaire vestiging van de organisatie of de gemeente waar u ingeschreven staat, valt binnen het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  U kunt de verklaring schriftelijk aanvragen. Voeg bij de aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Deze mag niet ouder dan 4 weken zijn. Eventueel wel digitaal ondertekend. Stuur de aanvraag t.a.v. de afdeling Insolventie. U krijgt de akte non-failliet toegezonden zodra de nota is voldaan.

 • U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij de rechtbank Midden-Nederland. Gedeponeerde algemene voorwaarden zijn door iedereen op te vragen.


  Algemene voorwaarden deponeren

  U kunt de algemene voorwaarden persoonlijk of schriftelijk (per post) deponeren.

  Persoonlijk

  U geeft de algemene voorwaarden af bij de informatiebalie. Nadat u betaald heeft, zijn de voorwaarden direct opvraagbaar.

  Schriftelijk

  Stuur de algemene voorwaarden met een ondertekende begeleidende brief waarin u verzoekt om deponering naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Afdeling Civiel, o.v.v. rekesten
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht

  Zodra u de nota voldaan heeft, ontvangt u een registratienummer en zijn de voorwaarden door iedereen opvraagbaar.

  Algemene voorwaarden opvragen

  U kunt de algemene voorwaarden alleen schriftelijk (per post of fax) opvragen. Vermeld in uw verzoek duidelijk om welke voorwaarden het gaat en onder welk nummer deze geregistreerd staan. Voorzie het verzoek van uw naam, adres en handtekening. Stuur het naar:

  Rechtbank Midden-Nederland
  Archief
  Postbus 16005
  3500 DA Utrecht
  fax 030 2234 047

 • Het is alleen mogelijk om een afschrift of inlichtingen daarover op te vragen bij de rechtbank Midden-Nederland als het huwelijk gesloten is in het werkgebied van de rechtbank Midden-Nederland.


  Niet iedereen kan een afschrift opvragen. Bekijk wie het afschrift kunnen opvragen en welke gegevens u in het verzoek moet zetten.


  U kunt het afschrift schriftelijk (per post of fax) opvragen bij de afdeling Familierecht.


  U krijgt het afschrift binnen 2 weken kosteloos toegestuurd.

 • Wilt u een Nederlands document in het buitenland gebruiken? In veel gevallen moet u laten bevestigen dat het document officieel is. Dit kan via een apostille of legalisatie. Welke u nodig heeft, hangt af van het land waarvoor het document bedoeld is.


  Persoonlijk

  • Lelystad: u kunt zonder afspraak terecht bij de informatiebalie U kunt het griffierecht contant en met PIN betalen.
  • Locatie Utrecht: u kunt zonder afspraak terecht bij de informatiebalie U kunt het griffierecht contant en met PIN betalen.
  • Locatie Almere: u kunt op afspraak terecht bij de informatiebalie. Voor het maken van een afspraak belt u met: 088-3613343 U kunt het griffierecht alleen met PIN betalen •
  • Locatie Amersfoort: service niet beschikbaar


  Schriftelijk

  Als u de apostille of legalisatie schriftelijk aanvraagt, stuurt u uw verzoek naar de Informatiebalie van rechtbank Midden-Nederland. U krijgt een nota thuis gestuurd en na betaling en verwerking hiervan zal de apostille geplaatst worden en krijgt u de stukken retour gezonden.

 • U kunt een uittreksel uit het gezagsregister schriftelijk (per fax of per post) aanvragen bij de afdeling familierecht.


  Vermeld bij de aanvraag de volledige naam, geboortedatum, geboorteplaats en het BSN-nummer van de minderjarige aan. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden. U ontvangt het uittreksel op het thuisadres.

   

  Indien u naar de rechtbank komt voor het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister dan wordt u geholpen door de medewerkers van de Informatiebalie. U hoeft daar geen afspraak voor te maken.