Laden...

Geen straf jongen (16) na tikken billen twee vrouwen in Heiloo en Alkmaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Geen straf jongen (16) na tikken billen twee vrouwen in Heiloo en Alkmaar
Alkmaar, 10 november 2022

De rechtbank Noord-Holland heeft een destijds 16-jarige jongen schuldig verklaard aan aanranding van twee vrouwen op 5 januari 2021 in Heiloo en Alkmaar, maar legt geen straf op. De jongen heeft in de aanloop naar de zitting met succes aan zichzelf gewerkt en aangetoond inmiddels de verwijtbaarheid en de impact van zijn handelen in te zien. De rechtbank oordeelt dat daarom een (leer)straf geen doel meer dient.

Incident

Op de bewuste dag liepen beide vrouwen aan het begin van de avond in het donker alleen over straat. De jongen kende de vrouwen niet en benaderde ze van achteren op zijn fiets. Bij het passeren gaf hij de vrouwen een tik op de billen en fietste snel door.

De jongen heeft de feiten direct bekend. Tijdens de zitting heeft hij meerdere keren aangegeven dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd. Hij betreurt het dat de vrouwen zich door zijn gedrag onveilig hebben gevoeld. De jongen heeft in een excuusbrief aan alle slachtoffers uitgelegd dat zijn acties zijn voortgekomen uit verveling en kattenkwaad. Het is nooit zijn bedoeling geweest om de slachtoffers een onveilig of angstig gevoel te geven. Met twee slachtoffers van soortgelijke feiten is hij een mediationtraject aangegaan. Dat is succesvol afgerond en voor alle partijen heel waardevol geweest.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 8 uur en een leerstraf. De advocaat verzocht de rechtbank de jongen vrij te spreken.

Oordeel rechtbank

De rechtbank hecht wel geloof aan de verklaring van de jongen dat zijn intentie niet seksueel van aard was en hij zich niet bewust was van het seksuele karakter van zijn handelen. Maar gelet op de omstandigheden waaronder de jongen de handelingen verrichtte, moeten deze toch als ontuchtige handelingen worden gezien. De intentie van de jongen is daarin niet doorslaggevend. De rechtbank vindt het bepalend dat in de maatschappij in het algemeen wordt gevoeld dat het onverhoeds slaan op de billen van een vrouw als zij alleen in het donker over straat loopt, als een handeling van seksuele aard die in strijd is met de sociaal-ethische norm.

Bij de door de jongen gepleegde strafbare feiten lijken de destijds geldende coronamaatregelen een belangrijke rol gespeeld te hebben. Hij kwam hierdoor in een isolement. Dat werd verstrekt door problemen binnen zijn vriendengroep. Hij had moeite om met deze veranderingen in zijn leven om te gaan. Als uitlaatklap en vanuit verveling ging hij fietsen, op zoek naar spanning en vertier. Tijdens deze fietstochten pleegde hij de strafbare feiten.

De rechtbank heeft de adviezen van de hulpverlening overgenomen en de jongen strafbaar verklaard voor wat hij heeft gedaan maar hem geen straf opgelegd omdat dit geen doel meer dient. De rechtbank heeft bij de beslissing betrokken dat de jongen volledige verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat hij heeft gedaan en al een intensief hulptraject heeft doorlopen. Verder heeft de rechtbank meegewogen dat de kans op herhaling laag wordt ingeschat en dat de jongen zich het afgelopen anderhalf jaar positief heeft ontwikkeld. Vanuit de jeugdreclassering is voor hem een traject bij de Hoofdtrainer ingezet, waar hij zich enthousiast en gemotiveerd voor heeft ingezet. Hij heeft er veel aan gehad. Deze hulpverlening, wordt mede vanuit de wens van de jongen en zijn ouders zelf, vanuit het vrijwillig kader voortgezet.

Uitspraken