Laden...

Omgevingsdienst mocht vergunning muziekfestival in Het Twiske verstrekken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Omgevingsdienst mocht vergunning muziekfestival in Het Twiske verstrekken
Haarlem, 06 juli 2023

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord mocht een vergunning verstrekken voor het muziekfestival 'Lente Kabinet' in recreatiegebied Het Twiske. Dat oordeelt de rechtbank in een uitspraak van vandaag. 

Lente Kabinet

Het tweedaagse muziekfestival Lente Kabinet wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd in recreatiegebied Het Twiske. Het Twiske ligt in een Natura 2000-gebied en is daarin aangewezen als Vogelrichtlijngebied De Omgevingsdienst heeft een vergunning verstrekt voor het festival voor de periode van 28 mei 2022 tot en met 28 mei 2026.

Onderzoeksrapport

Stichting Hart voor Het Twiske en Stichting NatuurAlert Nederland hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning. Zij stellen dat de Omgevingsdienst de vergunning niet had mogen verstrekken.
De vergunning kan namelijk alleen verstrekt worden als vast staat dat het festival geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura 2000-gebied. De Omgevingsdienst heeft de conclusie dat het festival geen negatieve effecten heeft, gebaseerd op een onderzoeksrapport van adviesbureau Tauw. Volgens de stichtingen klopt dit onderzoeksrapport niet. Zij verwijzen naar een rapport van adviesbureau EcoNatura. Uit dit rapport volgt namelijk dat het festival wel negatieve effecten op het Natura-2000 gebied heeft.  


Beoordeling rechtbank

De rechtbank concludeert dat Tauw en EcoNatura bij de beoordeling van het festival een verschillend perspectief hanteren. Dat is een verklaring voor het verschil in de conclusies van de deskundigen. Tauw gaat uit van een locatie die in de huidige situatie intensief wordt gebruikt voor recreatie. Deze recreatie heeft gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Volgens Tauw is er geen bewijs dat het festival extra negatieve gevolgen zal hebben. EcoNatura meent dat het gebied als gevolg van de reguliere recreatie al zo onder druk staat, dat extra activiteiten in het gebied afgewezen zouden moeten worden om het gebied uit de neerwaartse spiraal te trekken.

Volgens de Raad van State moet bij het onderzoek worden uitgegaan van de bestaande, feitelijke (planologisch legale) situatie en niet van de situatie zoals die was toen het gebied werd aangewezen als vogelrichtlijngebied, een beschermd gebied voor vogels. Tauw heeft het onderzoek dus correct uitgevoerd. Ook op andere punten is er geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het onderzoek van Tauw. Omdat volgens dat onderzoek het festival geen negatieve gevolgen heeft voor het Natura-2000 gebied, oordeelt de rechtbank dat de Omgevingsdienst de vergunning mocht verstrekken. 

Uitspraken