Laden...

Oud-eigenaren D-reizen moeten meewerken aan doorstart

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Oud-eigenaren D-reizen moeten meewerken aan doorstart
Haarlem, 28 mei 2021

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat Selten B.V., een vennootschap van de oud-eigenaren van het D-reizen concern, moet meewerken aan de doorstart van D-reizen door Prijsvrij. Selten moet haar pandrecht op de Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten), waaronder de merknaam van D-reizen, vrijgeven zodat de curatoren die IE-rechten kunnen overdragen aan Prijsvrij. Als Selten hier niet aan meewerkt, moet zij een dwangsom van 50.000 euro per dag betalen. 

Het geschil

De zaak werd aangespannen door de curatoren in het faillissement van het D-reizen concern. Zij zijn een doorstart overeengekomen met Prijsvrij. Onderdeel van die doorstart is de overdracht van de IE-rechten van D-reizen aan Prijsvrij voor een bedrag van 500.000 euro. Voorwaarde voor het doorgaan van de doorstart is dat deze IE-rechten vrij van pandrechten en overige bezwaringen overgaat naar Prijsvrij. 

Selten stelt een pandrecht te hebben op de IE-rechten en weigert mee te werken aan het vrij van pandrecht overdragen hiervan aan Prijsvrij. Selten wenst tot executie van het pandrecht over te gaan en heeft de voorzieningenrechter in een andere procedure verzocht te bepalen dat de IE-rechten voor een bedrag van 2 miljoen euro van haar zullen worden. De curatoren vinden dat Selten met haar opstelling misbruik van haar pandrecht maakt en vorderden dan ook (onder meer) medewerking van Selten aan de overdracht van de IE-rechten vrij van pandrecht. 

Belangenafweging

Volgens de voorzieningenrechter komt het in de zaak aan op de afweging van het verhaalsbelang van Selten tegen de belangen van de stakeholders in het faillissement van D-Reizen bij het realiseren van de doorstart. Die afweging valt uit in het voordeel van de stakeholders. 

Belangrijke argumenten daarvoor zijn dat de curatoren de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog onderzoeken en 500.000 euro apart houden om aan Selten uit te keren wanneer dat onderzoek leidt tot de conclusie dat haar pandrechten geldig zijn. Selten heeft niet aannemelijk gemaakt dat die rechten meer waard zijn. De doorstart leidt tot voortzetting van de onderneming en behoud van 140 winkels en ongeveer 650 arbeidsplaatsen. Zij is goedgekeurd door de rechter-commissaris en ook de ondernemingsraad staat er positief in.

Uitspraken