Laden...

Pilot uniform hulpaanbod per 1 maart voor familiezaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Pilot uniform hulpaanbod per 1 maart voor familiezaken
Alkmaar/Haarlem, 26 februari 2021

De rechtbank Noord-Holland start per 1 maart 2021 met een pilot uniforme hulpaanbod (UHA) voor familiezaken, zoals complexe conflictscheidingen. Daarbij kan de rechter het gezin of gezinsleden op zitting verwijzen naar het zorgloket. De bedoeling van deze pilot is ervoor te zorgen dat de ouders en kinderen de beste zorg krijgen met een zo kort mogelijke wachttijd.

Snel adequate hulpverlening

De rechtspraak in Nederland heeft in 2016 een visiedocument ‘Rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen’ gepresenteerd. Daarin staan de complexe conflictscheidingen centraal waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. De belangen van die kinderen raken ondergesneeuwd of komen niet of ruim onvoldoende aan bod. De schade die kinderen daardoor lijden kan op korte en lange termijn erg groot zijn. In dit visiedocument zijn plannen neergelegd om het familierechtelijke proces bij de rechter zodanig in te richten dat de schade voor de kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk wordt beperkt. De ouders en kinderen zijn bij dit proces betrokken.

Eén van die plannen is de invoering van een samenwerking in de keten van jeugdhulp en rechtbank: het uniform hulpaanbod (UHA). Dit werkproces is zo ingericht dat, als partijen daar op zitting voor kiezen en de rechter tot aanhouding beslist, de ouders en kinderen aansluitend aan de zitting snel adequate hulpverlening krijgen.

Het proces

De rechtbank Noord-Holland, de Raad voor de Kinderbescherming en de gemeenten in dit arrondissement zijn met elkaar in gesprek gegaan om het UHA tot stand te brengen.

De rechter kan het gezin of gezinsleden verwijzen naar het zorgloket waar de gemeente van de woonplaats van het kind onder valt. De rechter bespreekt op de zitting met de ouders aan welke doelen gewerkt gaat worden. De rechter maakt een proces-verbaal op en kruist daarbij de doelen aan. Dit proces-verbaal wordt binnen twee werkdagen verzonden aan het loket.

Het zorgloket bepaalt welke zorgaanbieder het beste de gevraagde zorg kan verlenen. Die zorgverlener wordt dan ingeschakeld om met de betrokkenen te werken aan het op de zitting geformuleerde doel.
De ouders verlenen op de zitting toestemming voor het verstrekken van hun gegevens aan het lokaal team en aan de hulpaanbieder(s). Ook verlenen zij toestemming voor een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming indien de hulp niet van de grond komt of niet met succes wordt afgerond.

Pilot

De duur van de pilot is minimaal acht maanden. 

De volgende regio’s nemen deel aan deze pilot:

  • Regio Alkmaar: Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard en Langedijk.
  • Regio IJmond: Heemskerk, Velsen en Beverwijk.
  • Regio Zuid-Kennemerland: Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, Haarlemmermeer.

Uitspraken