Vereniging Woekerpolis.nl en twee verzekerden deels in gelijk gesteld

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Vereniging Woekerpolis.nl en twee verzekerden deels in gelijk gesteld
Alkmaar, 21 december 2017

De rechtbank Noord-Holland heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl en twee verzekerden deels in het gelijk gesteld in een procedure die zij tegen verzekeraar SRLEV N.V. (voorheen Reaal) hadden aangespannen.

Risicovolle producten

SRLEV bood vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw beleggingsverzekeringen aan onder de productnamen ‘Verzekerd hypotheekfonds’ en ‘Swiss Life Belegspaarplan’ (beide universal life beleggingsverzekeringen). Volgens Woekerpolis.nl moeten deze beleggingsverzekeringen worden aangemerkt als ‘woekerpolissen’. SRLEV wordt onder meer verweten dat zij haar zorgplicht heeft geschonden en dat zij met deze beleggingsverzekeringen gebrekkige producten, die niet of onvoldoende bestand waren tegen forse koersdalingen, op de markt heeft gebracht. Daarbij zou zij haar afnemers niet of onvoldoende hebben gewaarschuwd voor een aantal risicovolle eigenschappen van deze producten. Ook zou ze te hoge, niet overeengekomen kosten in rekening hebben gebracht.

Waarschuwen

De rechtbank komt tot de conclusie dat een deel van de verwijten doel treft. Zo had SRLEV haar afnemers moeten waarschuwen voor de risico’s van het zogenaamde hefboom- en inteereffect. Dit kan immers als bijzonder beleggingsrisico gekwalificeerd worden. Door dit niet te doen heeft zij onrechtmatig gehandeld richting haar afnemers. SRLEV wordt veroordeeld tot het vergoeden van de geleden schade van de twee verzekerden. De omvang hiervan zal nader moeten worden bepaald. Volgens de rechtbank moet daarnaast een aantal bepalingen in de algemene voorwaarden worden aangemerkt als oneerlijk beding. Deze bedingen worden door de rechtbank vernietigd.

Geen misleiding

De rechtbank oordeelt verder dat de producten niet gebrekkig zijn. De rechtbank is het verder ook niet eens met Woekerpolis.nl als het gaat om het zogenaamde crash-risico, het fata morgana-effect en het verwijt dat SRLEV zich schuldig heeft gemaakt aan churning (het onnodig uitvoeren van transacties met het enkele doel om extra provisies op te strijken). Het crash-risico is immers geen bijzonder beleggingsrisico waarvoor SRLEV haar afnemers had moeten waarschuwen. Ook oordeelt de rechtbank dat er op SRLEV geen aanvullende informatieplicht rust ten aanzien van begrippen die ook bij beleggen algemeen gelden, maar niet zien op kenmerkende eigenschappen van de door SRLEV aangeboden producten. Er is daarbij geen sprake geweest van misleiding. En van churning is bij de aangeboden producten evenmin sprake geweest. Ten slotte heeft SRLEV de afnemers voldoende over de kosten en de hoogte ervan voorgelicht en mocht zij de kosten in rekening brengen zoals zij heeft gedaan.

SRLEV wordt in de kosten van de procedure veroordeeld.

Uitspraken

Meest gelezen berichten