Laden...

Verhuisverbod naar buitenland voor moeder met 2-jarige dochter in kort geding

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Verhuisverbod naar buitenland voor moeder met 2-jarige dochter in kort geding
Alkmaar, 21 december 2020

De rechtbank Noord-Holland heeft een moeder voor de duur van de bodemprocedure verboden met haar 2-jarige dochter te verhuizen naar het buitenland. Om te verzekeren dat de moeder het huisverbod nakomt verbindt de rechtbank een dwangsom aan dit verhuisverbod.

Vervangende toestemming

De moeder en vader hebben geruime tijd samengewoond en de vader heeft een opvoedersrol voor hun 2-jarig dochtertje gehad. Sinds haar 2e verjaardag heeft de vader geen omgang meer met haar. Pogingen om die weer op te starten zijn mislukt. Zowel vader als moeder wil dat er weer omgang tussen vader en het meisje komt. De moeder heeft alleen gezag over het 2-jarige meisje en wil met het meisje naar Bonaire verhuizen. Zij vraagt hiervoor vervangende toestemming aan de rechtbank. De wet biedt de mogelijkheid vervangende toestemming aan de rechtbank te vragen, wanneer de andere ouder het niet eens is met de verhuizing. In deze zaak is de vader van het meisje het niet eens met de verhuizing, hij vraagt de rechtbank de moeder een verhuisverbod met dwangsom op te leggen. Hij wil ook gezamenlijk gezag over het meisje.

De rechtbank wijst het verzoek om vervangende toestemming voor de verhuizing af omdat de aangespannen procedure (kort geding procedure) zich daarvoor niet leent. Het verzoek moet in de bodemprocedure worden beoordeeld in samenhang met een verzoek van de vader om gezamenlijk het gezag uit te oefenen en een zorgregeling te hebben. In de bodemprocedure zullen drie rechters het verzoek beoordelen. De rechtbank stelt nu al wel een tijdelijke omgangsregeling voor de vader en het meisje vast.

Ingrijpende beslissing

Het verlenen van vervangende toestemming voor een verhuizing van een kind met één ouder naar zo’n ver land als Bonaire is een ingrijpende beslissing, waarvoor meer onderzoek nodig is. De rechtbank overweegt dat de vrijheid om te verhuizen die de moeder heeft, moet worden begrensd wanneer de belangen van het meisje onaanvaardbaar in het gedrang komen. Het belang van het meisje om weer contact met haar vader te krijgen en de band met haar vader in stand te houden komt ernstig in het gedrang als haar moeder op zeer korte termijn met haar naar Bonaire verhuist.

Skypecontacten vanaf Bonaire hebben voor het 2-jarige meisje weinig waarde. Ook andere vormen om in die situatie geregeld betekenisvol contact te hebben, zijn vanwege de afstand niet goed mogelijk. De vrees van de rechtbank is dat het onomkeerbare gevolgen zal hebben, wanneer de moeder nu naar Bonaire zou mogen verhuizen, met name voor het hervatten van het contact en het opbouwen van een band met de vader. Ook zal het uitoefenen van het gezamenlijk gezag bemoeilijkt worden door de verhuizing. Daarom vindt de rechtbank het in het belang van het minderjarige meisje dat eerst het resultaat van de bodemprocedure wordt afgewacht.

Uitspraken