Laden...

Verpleeghuis mocht deuren sluiten voor bezoekers na grote corona-uitbraak

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Verpleeghuis mocht deuren sluiten voor bezoekers na grote corona-uitbraak
Haarlem, 02 februari 2021

Een verpleeghuis in Purmerend mocht ingrijpende maatregelen nemen en de deuren tijdelijk sluiten voor bezoekers na een grootschalige corona-uitbraak onder bewoners en medewerkers. Familieleden van een bewoonster waren het niet met de bezoekersstop eens, maar krijgen in een kort geding ongelijk van de rechter.

De uitbraak

Op 28 december is er ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen een grote corona-uitbraak geweest in het verpleeghuis. Daarbij is ook de Britse variant vastgesteld. 46 personeelsleden raakten besmet en 45 van de 50 bewoners. Acht bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden, één medewerker ligt nog op de intensive care. Op dit moment komen er bijna geen nieuwe besmettingen voor. Een dag na de uitbraak sloot het verpleeghuis de deuren voor bezoekers, met alleen een uitzondering voor naasten van bewoners die zich in de laatste levensfase bevinden.

Volgens de familieleden van een van de bewoonsters moet het verpleeghuis hen toelaten zodat zij hun moeder weer kunnen bezoeken. Doordat ze niet op bezoek kunnen, kan de familie niet meer zien of de bewoonster de juiste zorg krijgt, zeker nu uit het digitaal patiëntendossier blijkt dat de gezondheidstoestand van de bewoonster alarmerend is. Persoonlijk contact is noodzakelijk, vinden de familieleden. De beslissing van het verpleeghuis is volgens hen in strijd met het recht op 'family life' uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien wordt een van de familieleden zeer binnenkort gevaccineerd waardoor zij volgens hen niet meer tot een verhoogd besmettingsgevaar zal leiden.

Het verpleeghuis meent daarentegen dat de maatregel om de deuren te sluiten nog steeds noodzakelijk is. Dit is gedaan om de gezondheid van de veelal kwetsbare bewoners en de medewerkers te beschermen, maar ook om te voorkomen dat bezoekers besmet kunnen worden en het virus buiten het verpleeghuis verder wordt verspreid. Het virus heeft onverwacht op plotselinge wijze toegeslagen. Nog steeds is onduidelijk hoe dit ondanks alle voorzorgsmaatregelen heeft kunnen gebeuren en het verpleeghuis wil een nieuwe uitbraak voorkomen.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat het verpleeghuis ingrijpende maatregelen mocht nemen in het belang van de gezondheid van bewoners, medewerkers en samenleving. Het recht op 'family life' mag worden beperkt als de gezondheid of de rechten of vrijheden van anderen in het geding zijn. Het verpleeghuis heeft een aantoonbare afweging gemaakt tussen enerzijds de veiligheid van bewoners, medewerkers en samenleving en anderzijds de kwaliteit van leven van bewoners. Op dit moment weegt het risico voor de gezondheid het zwaarst en is de bezoekstop mede gezien de onzekerheden rond de Britse variant van het coronavirus gerechtvaardigd.

Het verpleeghuis, dat ook nog twee andere locaties heeft die wel open zijn voor bezoek, heeft maatwerk toegepast bij hun beslissing, vindt de rechter. Zo denkt het verpleeghuis samen met de huisarts en de GGD na over mogelijkheden om per woongroep bezoek toe te laten als de laatste besmette bewoner van die woongroep lang genoeg klachtvrij is. De bewoonster zal weliswaar kunnen opknappen als familie onmiddellijk weer op bezoek mag komen, maar dit geldt evenzeer voor andere kwetsbare bewoners. Als de familieleden van bewoonster worden toegelaten, zullen andere naasten ook weer op bezoek moeten kunnen komen. Met alle risico's van dien. Alternatieven zoals persoonlijk contact buiten laten plaatsvinden, bieden geen uitkomst, mede omdat het risico van verspreiding nog steeds bestaat. Ook de inenting van een van de familieleden maakt geen verschil, omdat er op grond van de huidige inzichten nog te veel onzekerheid bestaat over mogelijke overdracht na vaccinatie.

Uitspraken