Laden...

4 jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting van 3 jonge vrouwen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > 4 jaar gevangenisstraf voor seksuele uitbuiting van 3 jonge vrouwen
Haarlem, 17 april 2023

De rechtbank Noord-Holland heeft een 32-jarige man veroordeeld voor het seksueel uitbuiten van 3 jonge kwetsbare vrouwen. Dat gebeurde onder andere in Purmerend in de periode van 1 december 2019 tot en met 11 mei 2022. Hij krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 4 jaar. Daarnaast mag de man 5 jaar lang geen contact hebben met de slachtoffers. Verder moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 200.000 euro.

Uitbuiting

In verschillende periodes moesten de 3 vrouwen prostitutiewerkzaamheden voor de verdachte verrichten. De verdachte handelde samen met andere(n). De vrouwen moesten hun verdiensten, of althans een groot deel daarvan, aan hem en zijn medeverdachte(n) afstaan. Hij maakte daarbij misbruik van hun kwetsbare positie en maakte hen afhankelijk van hem. Zo zorgde hij voor onderdak voor 2 van de vrouwen, deed hij valse beloftes, beperkte hij de vrouwen in hun bewegingsvrijheid en liet hij hen niet over hun eigen geld beschikken. Ook dreigde hij een slachtoffer dat officiële instanties haar zoon zouden wegnemen als ze niet voor hem zou blijven werken.

Volgens de advocaat van de verdachte hebben de vrouwen een eigen en bewuste keuze gemaakt om in de prostitutie te werken en zou van onvrijwilligheid geen sprake zijn geweest. De rechtbank gaat daar niet in mee. Bij vrijwilligheid bepaalt de prostituee zelf voor wie, maar ook waar, wanneer, met wie, en onder welke omstandigheden zij werkt. Dat was bij deze vrouwen absoluut niet het geval.

Oordeel rechtbank

De verdachte heeft gedurende een langere periode 3 jonge en kwetsbare vrouwen seksueel uitgebuit. Dit is een vorm van mensenhandel. Hij heeft de vrouwen gemanipuleerd, misleid, bedreigd en zowel fysiek als psychisch onder druk gezet om hen in de prostitutie te laten werken. De verdachte heeft hierbij ogenschijnlijk gewetenloos misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waarin de vrouwen zich bevonden. Dit rekent de rechtbank de verdachte zwaar aan, ook omdat de ervaring leert dat de slachtoffers van seksuele uitbuiting hiervan nog lange tijd ernstige psychische en emotionele schade kunnen ondervinden. Hoezeer dit bij de slachtoffers in deze zaak het geval is, blijkt uit de slachtofferverklaringen die op zitting zijn voorgelezen.

De verdachte heeft alleen zijn eigen financieel gewin voor ogen gehad, zonder zich te bekommeren om het leed dat hij de slachtoffers heeft aangedaan. De verdachte heeft er op geen enkele wijze blijk van gegeven zijn verantwoordelijkheid onder ogen te zien.

De rechtbank houdt rekening met een eerdere veroordeling voor een geweldsdelict en met straffen in soortgelijke zaken en komt uit op een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar. Voor de veiligheid van de slachtoffers mag de man ook 5 jaar lang op geen enkele wijze – direct of indirect – contact met hen opnemen, zoeken of hebben. Het contactverbod gaat direct in.

Schadevergoeding

De verdachte moet aan alle slachtoffers schadevergoedingen betalen. De immateriële schadevergoeding bedraagt voor elk slachtoffer 10.000 euro. De materiële schade bestaat uit de gemiste opbrengsten van hun prostitutiewerkzaamheden. 

Voor één slachtoffer gaat de rechtbank ervan uit dat zij de volledige winst heeft moeten afstaan en komt tot een bedrag van ruim 160.000 euro. Voor de andere slachtoffers komt de rechtbank tot een bedrag van 10.000 en 12.000 euro. De bedragen zijn gebaseerd op een schatting. De rechtbank sluit niet uit dat de daadwerkelijk geleden schade hoger is, maar dat is niet eenvoudig vast te stellen. De slachtoffers kunnen de resterende schade via de civiele rechter vorderen. 

Uitspraken