Laden...

Werkonderbrekingen bij KLM Martinair Cargo toelaatbaar

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Holland > Nieuws > Werkonderbrekingen bij KLM Martinair Cargo toelaatbaar
Haarlem, 05 februari 2024

De werkonderbrekingen door de vrachtvliegers van KLM Martinair Cargo zijn toelaatbaar. Dit oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland. De vrachtvliegers voeren hiermee actie om een nieuwe 'KLM Cargo-cao' tot stand te brengen.

Achtergrond

Hof Den Haag heeft in 2021 beslist dat dat vrachtvliegers die voorheen in dienst waren bij Martinair per 1 januari 2014 door overname bij KLM in dienst zijn getreden. De vrachtvliegers zijn vervolgens een procedure gestart bij de kantonrechter Amsterdam waarin zij vastgesteld willen zien dat zij vanaf 1 januari 2014 onder de reikwijdte van de KLM-cao vallen en recht hebben op de toepasselijke werkgelegenheidsbescherming, salarisschalen en de pensioenregeling uit de KLM-cao. Die vordering is onlangs afgewezen. 

De vrachtvliegers laten hun belangen behartigen door Alternatief Voor Vakbond (AVV). AVV heeft KLM enkele dagen voor de beslissing van de Amsterdamse kantonrechter een ultimatum gestuurd waarin zij hebben gevraagd om toezeggingen tot structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de vrachtvliegers, onder meer wat betreft de ten opzichte van de KLM-vliegers achtergebleven loonstijgingen en pensioenen, alsmede een werkgelegenheidsgarantie. Zij hebben werkonderbrekingen in het vooruitzicht gesteld indien KLM niet aan dat ultimatum voldoet.

KLM heeft het ultimatum naast zich neergelegd maar AVV wel uitgenodigd voor onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de vrachtvliegers. AVV heeft op 1 februari een werkonderbreking van een aantal uren gehouden. Als gevolg daarvan heeft een vlucht waarbij paarden zouden worden vervoerd niet (tijdig) kunnen vertrekken. KLM heeft hierin aanleiding gezien om in kort geding een verbod op de acties te vragen.

Standpunt KLM

KLM vindt dat geen sprake is van een toelaatbare collectieve actie omdat

de aangekondigde collectieve acties niet redelijkerwijs kunnen bijdragen aan het recht op collectief onderhandelen. AVV streeft met haar acties eisen na die KLM niet kan inwilligen, omdat zij nog gebonden is aan de Martinair-cao.  KLM betoogt verder dat om de veiligheid te waarborgen en de belangen van derden te beschermen, AVV de acties 48 uur van tevoren moet aankondigen.

Oordeel kantonrechter

AVV is geen partij is bij de Martinair-cao. AVV is op geen enkele wijze betrokken geweest bij de totstandkoming van de Martinair-cao en heeft ook niet aan de onderhandelingstafel gezeten. AVV heeft blijkens de inhoud van haar ultimatum tot doel het tot stand brengen van een nieuwe ‘KLM Cargo cao’, waarbij zij wél partij is en waarbij zij wél aan de onderhandelingstafel zit. 

KLM ziet de huidige Martinair-cao zelf ook niet meer als een adequate weergave van de arbeidsvoorwaarden voor de vrachtvliegers. Zij heeft immers een uitnodiging gestuurd voor het voeren van nieuwe cao-onderhandelingen. AVV heeft verklaard dat zij openstaat voor onderhandelingen over een nieuwe cao, mits KLM - zo nodig nadat zij VNV daarbij heeft betrokken - een concreet voorstel doet.  Over een aantal van de door AVV gestelde voorwaarden kan KLM zelf beslissen.

De collectieve acties dragen dus bij aan het recht op collectief onderhandelen. De werkonderbrekingen zijn daarom toelaatbaar. Wel is uit een oogpunt van veiligheid en zorg voor de belangen van derden bij het opvangen van verstoringen als gevolg van de acties nodig om enkele beperkingen op te leggen. Gedurende de komende vier weken moet AVV de acties 8 uur van tevoren aankondigen en vanwege Valentijnsdag moeten bloementransporten tot 14 februari worden ontzien.  

Uitspraken