Laden...

Categorieën zaken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Categorieën zaken

Overzicht van de categorieën zaken die per team worden behandeld per 1 januari 2018 bij de rechtbank Noord-Holland

Dit overzicht is gebaseerd op artikel 4, eerste lid van het Bestuursreglement rechtbank Noord-Holland en vastgesteld door het bestuur op 17 april 2018.

 

Team handel, kanton & bewind (Alkmaar)

 • faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen;
 • schuldsaneringen;
 • grondzaken;
 • medische beroepsaansprakelijkheid;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • mededingingszaken;
 • letselschade
 • verzekeringszaken
 • erfrecht
 • huwelijksvermogensrecht (dagvaarding)
 • arbeidszaken;
 • agentuurzaken;
 • huurzaken;
 • consumentenzaken;
 • pachtzaken;
 • curatele en mentorschap;
 • bewind;
 • mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige mulderzaken
 • alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,- 

Team handel, kanton & insolventie (Haarlem)

 • faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen;
 • schuldsaneringen;
 • grondzaken;
 • intellectuele eigendom;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 •  mededingingszaken;
 • aanbestedingszaken;
 • vervoerszaken;
 • erfrecht
 • huwelijksvermogensrecht (dagvaarding)
 • arbeidszaken;
 • agentuurzaken;
 • huurzaken;
 • consumentenzaken;
 • pachtzaken;
 • curatele en mentorschap;
 • bewind;
 • mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige mulderzaken;
 • luchtvaartzaken;
 • Dexiazaken;
 • alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,-.

Team familie & jeugd (Alkmaar)

 • huwelijk/partnerschap;
 • gezag, omgang, woonplaats;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • scheiding c.a., levensonderhoud;
 • adoptie;
 • verhaal bijstand;
 • burgerlijke stand;
 • voogdij overig;
 • jeugdwet: overige zaken
 • jeugdstrafzaken;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding);
 • leerplichtwetzaken (exclusief luxe verzuimzaken);
 • wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
 • huisverbod;
 • alle overige familiezaken

 

Team familie & jeugd (Haarlem)

 • huwelijk/partnerschap;
 • gezag, omgang, woonplaats;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • scheiding c.a., levensonderhoud;
 • adoptie;
 • verhaal bijstand;
 • burgerlijke stand;
 • voogdij overig;
 • jeugdwet: overige zaken
 • jeugdstrafzaken;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • verdeling/verrekening (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding);
 • leerplichtwetzaken (exclusief luxe verzuimzaken);
 • wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
 • huisverbod;
 • alle overige familiezaken

Team straf (Alkmaar)

 • megazaken (inclusief jeugdstrafzaken);
 • PR-zaken (gedetineerd en niet-gedetineerd);
 • MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP);
 • raadkamer gevangenhouding;
 • Tbs verlengingen;
 • ontnemingen;
 • overtredingen;
 • raadkamerrekesten;
 • jeugdzaken (gedetineerd en niet gedetineerd);

Team straf (Haarlem)

 • megazaken (inclusief jeugdstrafzaken);
 • LP-zaken;
 • FP-zaken;
 • PR-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP);
 • raadkamer gevangenhouding;
 • Tbs verlengingen;
 • ontnemingen;
 • overtredingen;
 • raadkamerrekesten;
 • mensenhandel;
 • jeugdzaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • luchtvaartzaken;
 • niet EU WOTS-zaken. 

 

Team kabinet RC (Haarlem)

 • Alle RC-gerelateerde zaken:
 • strafrechtelijk vooronderzoek;
 • getuigenverhoren;
 • voorgeleidingen;
 • regiebijeenkomsten;
 • doorzoekingen;
 • jeugdstraf;
 • internationale rechtshulp;
 • bijzondere machtigingen. 

Team BA/VK

 • Jeugdwetzaken die onder het bestuursrecht vallen;
 • alle bestuursrechtelijke geschillen met uitzondering van de categorieën zaken die door het team belastingen worden gedaan;
 • Vreemdelingenzaken.

Team Belastingrecht (Haarlem)

 • alle lokale- en rijksbelastingzaken;
 • toeslagzaken;
 • douanezaken
 • Wet waardering onroerende zaken (WOZ).