Regels en procedures rechtbank Noord-Holland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Regels en procedures

 Administratieve handelingen

>Alles uitklappen

 Procedures

>Alles uitklappen
 • Als u vindt dat u niet correct behandeld bent door een medewerker of rechter van de rechtbank Noord-Holland kunt u een klacht indienen. Dit kan tot 1 jaar na het voorval.


  U kunt de klacht digitaal of schriftelijk indienen. 

   

  Rechtbank Noord-Holland
  T.a.v. het gerechtsbestuur
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

 • Nee, dat kan niet. Voor juridisch advies of informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket is er voor iedere rechtzoekende. U kunt er gratis informatie en advies krijgen. Het Juridisch Loket verwijst u zo nodig naar een advocaat of een andere instantie die (juridische) bijstand verleent. Het Juridisch Loket is bereikbaar onder nummer 0900-8020 (dit nummer is niet gratis) of via juridischloket (juridischloket.nl). Via deze website kunt u ook vragen stellen.

 • Op deze site vindt u al veel informatie over de rechtbank. Vindt u uw antwoord niet, of wilt u persoonlijk advies? Inhoudelijk kan de rechtbank niet op uw persoonlijke (juridische) vraag ingaan. U kunt wel op werkdagen terecht bij de informatiebalie.
 • Een gerechtelijke procedure richt zich op de juridische aspecten van een conflict en gaat vaak alleen over het verleden. Met mediation zoekt u samen met de andere partij(en) naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict. Soms is mediation sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Daarom kijkt de rechter of uw zaak zich misschien leent voor mediation. U kunt ook zelf aangeven dat u mediation wilt.

   

  Mediationbureau

  E-mail: mediationbureau.rb-nho@rechtspraak.nl
  Telefoon Alkmaar: 06 - 10 01 31 73
  Telefoon Haarlem: 06 - 48 13 86 06

  Mediatorlijst Noord-Holland

  De mediatorlijst (rechtsbijstand.nl) geeft een overzicht van mediators die gekwalificeerd zijn voor mediation naast rechtspraak. Dat wil zeggen dat ze gecertificeerd zijn door het Mediators federatie Nederland (mfnregister.nl) U verlaat Rechtspraak.nl , voorheen het Nederlands Mediation Instituut (gecertificeerdemediators.nl). Op de mediatorlijst staat ook met welke soort zaken ze veel ervaring hebben, wat hun achtergrond is en welk tarief er wordt gehanteerd.

 • Wilt u tolken in een rechtszaak of processtukken vertalen? U kunt zich inschrijven in het Register beëdigde tolken en vertalers. Daarna kunt u een verzoek tot beëdiging indienen bij de rechtbank Noord-Holland. U kunt het verzoek persoonlijk of per post indienen.

 • Aan het einde van de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) volgt een uitspraak over de beëindiging van de Wsnp en het al dan niet toekennen van een schone lei. De bewindvoerder maakt na deze uitspraak een slotuitdelingslijst op. Op deze lijst staan alle concurrente en preferente schuldeisers. Als er na aftrek van de kosten van de Wsnp geld over is voor de schuldeisers, vermeldt de slotuitdelingslijst ook welk percentage van hun vorderingen kan worden voldaan.

  De bewindvoerder stuurt de slotuitdelingslijst naar de rechtbank. Zodra de rechter-commissaris de slotuitdelingslijst heeft goedgekeurd, ligt deze gedurende 10 dagen voor de schuldeisers ter inzage bij de griffie. Schuldeisers kunnen hun komst van tevoren telefonisch aankondigen via 088-361 11 70. Het dossier ligt dan klaar op de afgesproken dag. Bij het bezoek aan de Informatiebalie kunnen zij zich met legitimatie en een kenmerk/insolventienummer melden bij de bode/portier op de Jansstraat 81 te Haarlem tussen 09.00 en 15.30 uur (ook voor de Alkmaarse zaken, deze liggen in Haarlem).

  Tijdens de inzagetermijn is voor de schuldeisers verzet tegen de slotuitdelingslijst mogelijk bij de rechtbank. Als er verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de beschikking op het verzet definitief is. Als er geen verzet is ingesteld, wordt de slotuitdelingslijst verbindend zodra de inzagetermijn is verstreken. De Wsnp is dan formeel geëindigd.

Bestuursrecht

Deze specifieke reglementen, procedures en formulieren zijn aanvullend/afwijkend van de landelijke reglementen, procedures en formulieren. Bekijk het volledige overzicht met landelijke reglementen en klachten.