Bestuursreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuursreglement van de rechtbank Noord-Holland

De Wet op de rechterlijke organisatie schrijft voor dat het bestuur van een gerecht een bestuursreglement vaststelt, dat de Raad voor de rechtspraak daarmee instemt en dat dit reglement daarna in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Op 7 februari 2017 heeft de Raad voor de rechtspraak ingestemd met het bestuursreglement van de rechtbank Noord-Holland. Op 17 februari 2017 is het bestuursreglement (officielebekendmakingen.nl) gepubliceerd in de Staatscourant.

Het bestuur heeft door publicatie van het overzicht van de categorieën zaken die per afdeling en per team worden behandeld (officielebekendmakingen.nl)uitvoering gegeven aan artikel 4 lid 1 van het bestuursreglement.