Laden...

Bestuursreglement

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Bestuursreglement van de rechtbank Noord-Holland

De Wet op de rechterlijke organisatie schrijft voor dat het bestuur van een gerecht een bestuursreglement vaststelt, dat de Raad voor de rechtspraak daarmee instemt en dat dit reglement daarna in de Staatscourant wordt gepubliceerd.

Op 30 augustus 2022 heeft de Raad voor de rechtspraak ingestemd met het bestuursreglement van de rechtbank Noord-Holland. Op 17 oktober 2022 is het 
bestuursreglement (officielebekendmakingen.nl) gepubliceerd in de Staatscourant.

Het bestuur heeft door publicatie van het overzicht van categorieën zaken uitvoering gegeven aan artikel 4 lid 1 van het bestuursreglement.

Door publicatie van het huishoudelijk reglement geeft het bestuur uitvoering aan artikel 8 lid 2 van het bestuursreglement.