Laden...

Zaaksverdeling

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Zaaksverdelingsreglement

Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari het overzicht vast welk soort zaken door de teams worden behandeld, waarbij tevens de bezetting van de kamers – voor zover van toepassing - als bedoeld in de artikelen 47 t/m 56 van de Wet op de rechterlijke organisatie wordt vastgesteld.

Zittingscategorie en zittingslocaties

Op welke zittingslocatie een rechtszaak plaatsvindt en waar u uw post naartoe kunt sturen, hangt af van de volgende drie situaties:

 • welke soort rechter de zaak behandelt
 • wat voor soort zaak het is (de zaakcategorie)
 • in welke regio van de rechtbank Noord-Holland de zaak speelt 

Zaakcategorieën 

Een rechtszitting behoort altijd tot een categorie: de zaakcategorie. De rechtbank verdeelt zaken onder vijf verschillende zaakcategorieën: bestuursrecht, kantonzaken, handelszaken, familie- en jeugdzaken en strafrecht.

Zittingslocaties 

De zaken binnen deze categorieën worden verdeeld over verschillende zittingslocaties. Rechtbank Noord-Holland bestaat uit vier zittingsplaatsen:

 • Alkmaar
 • Haarlem (locatie Jansstraat en locatie Appelaar)
 • Haarlemmermeer
 • Zaanstad
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 maart 2024, Rechtbank Noord-Holland

Team handel, kanton, bewind en insolventies

De rechters uit deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Team handel, kanton en bewind (Alkmaar)

 • faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen;
 • schuldsaneringen;
 • grondzaken;
 • medische beroepsaansprakelijkheid;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 •  mededingingszaken;
 • letselschade
 • verzekeringszaken
 • erfrecht
 • huwelijksvermogensrecht (dagvaarding)
 • arbeidszaken;
 • agentuurzaken;
 • huurzaken;
 • consumentenzaken;
 • pachtzaken;
 • curatele en mentorschap;
 • bewind;
 • Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige Mulderzaken
 • civiele zaken tot € 25.000,-;
 • alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,-

Team handel, kanton en insolventie

 • faillissementen en surseances van zowel rechtspersonen als natuurlijke personen;
 • schuldsaneringen;
 • grondzaken;
 • intellectuele eigendom;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • mededingingszaken;
 • aanbestedingszaken;
 • vervoerszaken;
 • erfrecht
 • huwelijksvermogensrecht (dagvaarding)
 • arbeidszaken;
 • agentuurzaken;
 • huurzaken;
 • consumentenzaken;
 • pachtzaken;
 • curatele en mentorschap;
 • bewind;
 • Mulderzaken: beroepen, verzetten tegen dwangbevel en alle overige Mulderzaken;
 • luchtvaartzaken;
 • Dexiazaken;
 • civiele zaken tot € 25.000,-;

alle overige civiele zaken met een geldelijk belang van meer dan € 25.000,-.

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank.

 

Team familie en jeugd

Alle rechters in deze teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, als bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het privaatrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken tevens deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie.

Team familie en jeugd (Alkmaar)

 • huwelijk/partnerschap;
 • gezag, omgang, woonplaats;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • scheiding c.a., levensonderhoud;
 • adoptie;
 • verhaal bijstand;
 • burgerlijke stand;
 • voogdij overig;
 • jeugdwet overige zaken;
 • jeugdstrafzaken (mega's, gedetineerd en niet gedetineerd);
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • verdeling/verrekening (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding);
 • leerplichtwetzaken (exclusief luxe verzuimzaken);
 • wet verplichte ggz (Wvggz);
 • wet zorg en dwang (Wzd)
 • huisverbod;
 • alle overige familiezaken

Team familie en jeugd (Haarlem)

 • huwelijk/partnerschap;
 • gezag, omgang, woonplaats;
 • ondertoezichtstelling;
 • uithuisplaatsing;
 • scheiding c.a., levensonderhoud;
 • adoptie;
 • verhaal bijstand;
 • burgerlijke stand;
 • voogdij overig;
 • jeugdwet: overige zaken
 • jeugdstrafzaken (mega's, gedetineerd en niet gedetineerd);;
 • erkenning/ontkenning vaderschap;
 • verdeling/verrekening (inclusief huwelijksvermogensrecht nevenverzoeken echtscheiding);
 • leerplichtwetzaken (exclusief luxe verzuimzaken);
 • wet verplichte ggz (Wvggz);
 • wet zorg en dwang (Wzd)
 • huisverbod;
 • alle overige familiezaken

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank.

 

Team straf

Alle rechters in ondergenoemde teams maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van strafzaken in eerste aanleg, zoals bedoeld in artikel 51, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige en meervoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken betreffende economische delicten, zoals bedoeld in artikel 52, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kinderzaken, zoals bedoeld in artikel 53, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van kantonzaken, als bedoeld in artikel 47, eerste lid van de Wet op de rechterlijke organisatie. De rechters uit deze teams maken ook deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het strafrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie. 

Voorts zijn alle rechters in het team Kabinet RC aangewezen als rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken, als bedoeld in artikel 46 van de wet op de rechterlijke organisatie.

Team straf (Alkmaar)

 • megazaken);
 • LP-zaken;
 • FP-zaken;
 • PR-zaken (gedetineerd en niet-gedetineerd);
 • MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP);
 • economische delicten
 • raadkamer gevangenhouding;
 • Tbs-verlengingen;
 • ontnemingen;
 • overtredingen;
 • raadkamerrekesten
 • mensenhandel;

Team straf (Haarlem)

 • megazaken ();
 • LP-zaken;
 • FP-zaken;
 • PR-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • MK-zaken (gedetineerd en niet gedetineerd);
 • reguliere milieu- en fraudezaken (niet FP);
 • economische delicten
 • raadkamer gevangenhouding;
 • Tbs-verlengingen;
 • ontnemingen;
 • overtredingen;
 • raadkamerrekesten;
 • mensenhandel;
 • luchtvaartzaken;
 • niet-EU WOTS-zaken.

Team kabinet RC (Haarlem)

 • Alle RC-gerelateerde zaken:
 • strafrechtelijk vooronderzoek;
 • getuigenverhoren;
 • voorgeleidingen;
 • regiebijeenkomsten;
 • doorzoekingen;
 • jeugdstraf;
 • internationale rechtshulp;
 • bijzondere machtigingen;
 • Super snelrecht (SSR)

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank.

 

Team bestuursrecht algemeen en vreemdelingenkamer

De rechters uit dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie.

Team BA/VK (Haarlem)

 • Jeugdwetzaken die onder het bestuursrecht vallen;
 • alle bestuursrechtelijke geschillen met uitzondering van de categorieën zaken die door het team belastingen worden gedaan;
 • Vreemdelingenzaken

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank.

 

Team belastingrecht

De rechters uit dit team maken deel uit van de enkelvoudige kamers voor het behandelen en beslissen van zaken waarvoor in verband met onverwijlde spoed een voorziening wordt gevraagd voor zover het bestuursrechtelijke zaken betreft, als bedoeld in artikel 50, eerst lid Wet op de rechterlijke organisatie.

Team Belastingrecht (Haarlem)

 • alle lokale- en rijksbelastingzaken;
 • toeslagzaken;
 • douanezaken
 • Wet waardering onroerende zaken (WOZ). 

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank. NB: Op grond van artikel 4, lid 4 van het bestuursreglement kunnen rechters en rechters-plv tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling, team en/of kamer als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld.

 

Tijdelijke behandeling zaken uit een ander team

De president en het rechterlijk bestuurslid maken deel uit van elk team en elke andere eenheid voor het behandelen van zaken van de rechtbank. 

NB: Op grond van artikel 4, lid 4 van het bestuursreglement kunnen rechters en rechters-plv tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een andere afdeling, team en/of kamer als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld.

Adressen

Soms moet u voor uw zitting van tevoren poststukken opsturen of afgeven. Lees in het Zaaksverdelingsreglement (officielebekendmakingen.nl) welk adres u moet gebruiken voor het opsturen van poststukken voor uw rechtszitting.

 

Indeling gemeenten per zaaksoort

Gemeente
Kantonzaken
Strafzaken
Overige zaken
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Bergen
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Beverwijk
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Bloemendaal
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Castricum
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Den Helder
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Dijk en Waard
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Drechterland
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Edam-Volendam
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Enkhuizen
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlemmermeer
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemskerk
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heiloo
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Hollands Kroon
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Hoorn
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Koggenland
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Landsmeer
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Medemblik
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Oostzaan
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Opmeer
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Purmerend
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Schagen
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Stede Broec
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Texel
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar
Uitgeest
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Velsen
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Waterland
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Wormerland
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Zaanstad
Zaanstad
Alkmaar
Haarlem
Zandvoort
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Afwijkingen

Soms kan het gerechtsbestuur afwijken van het zaaksverdelingsreglement. Zij besluit dan om bepaalde zaken op een andere locatie te behandelen. In bijzondere gevallen kan de rechter afwijken van de bepalingen in dit document. Hier moet dan een gegronde reden voor zijn.