Laden...

Zittingsrooster rechtbank Noord-Holland

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Noord-Holland

Zittingen van de rechtbank Noord-Holland vinden plaats op de locaties Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer en Zaanstad. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

Strafrecht

Hieronder vindt u de zittingslijsten van strafrecht van de rechtbank Noord-Holland. Zittingen met minderjarige verdachten zijn niet openbaar, maar de uitspraak wel. Na publicatie van deze zittingslijsten kunnen zittingen worden toegevoegd of ingetrokken. Houdt u hier rekening mee bij uw bezoek aan de rechtbank. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie.

Uitspraken door de meervoudige kamer (3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken) volgen in principe twee weken na de inhoudelijke behandeling om 12.45 uur.

Zittingslijsten Straf week 4: 20 januari - 24 januari 2020

Bestuursrecht

Hieronder vindt u de zittingslijsten van bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland.

Na publicatie van deze zittingslijsten kunnen zittingen worden toegevoegd of ingetrokken. Houdt u hier rekening mee bij uw bezoek aan de rechtbank.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie.

Zittingslijsten Bestuur week 4: 20 januari - 24 januari 2020

 

 

Kanton

Een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter wordt gestart door een andere partij op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding en de zitting die in de dagvaarding wordt genoemd is de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van de zaak. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat. Deze rolzittingen vinden op vaste tijden per locatie plaats:

Locatie Alkmaar

  • Woensdag 9.30 uur: zaken in het kader van het Digitaal Aanleveren Geldvorderingen (DAG) en zaken door:
  1. deurwaarders gevestigd buiten het arrondissement Noord-Holland
  2. anderen die niet worden genoemd bij het tijdstip van 10.30 uur zoals advocaten en partijen die in persoon procederen
  • Woensdag 10.30 uur: zaken door deurwaarders gevestigd in het arrondissement Noord-Holland. Uitsluitend voor zaken die op reguliere wijze (dus niet via DAG) worden aangebracht. DAG-zaken moeten altijd worden aangebracht om 9.30 uur.

Locatie Haarlem (Jansstraat)

  • Woensdag 9.00 uur: zaken van de deurwaarderskantoren, waarvan de naam begint met een van de letters A t/m M

  • Woensdag 10.00 uur: zaken van de deurwaarderskantoren, waarvan de naam begint met een van de letters N t/m Z, en zaken van anderen zoals advocaten en partijen die in persoon procederen

Locatie Zaanstad

Donderdag 10.00 uur

 

Overige rechtsgebieden

Bij de overige rechtsgebieden worden de zittingen niet op vaste dagen en tijden ingeroosterd. Familie- en jeugdzaken en belastingzaken zijn in beginsel niet openbaar.