Laden...

Zittingsroosters

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Noord-Holland > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Noord-Holland

Zittingen van de rechtbank Noord-Holland vinden plaats op de locaties Alkmaar, Haarlem (Appelaar), Haarlem (Jansstraat), Haarlemmermeer (Schiphol) en Zaanstad. Op onze startpagina vindt u de adressen.

De meeste zittingen zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Zie voor meer informatie de pagina Zitting bijwonen.

Hieronder vindt u per rechtsgebied informatie over de zittingen die u de komende periode kunt bijwonen.

Strafrecht

Hieronder vindt u de zittingslijsten van de afdeling Strafrecht van de rechtbank Noord-Holland. De Haarlemse zaken worden behandeld op de locatie Appelaar. Zittingen met minderjarige verdachten zijn niet openbaar, maar de uitspraak wel.

Na publicatie van deze zittingslijsten kunnen zittingen worden toegevoegd of ingetrokken. Houdt u hier rekening mee bij uw bezoek aan de rechtbank. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.

Uitspraken door de meervoudige kamer – het gaat dan om zaken die complex zijn en/of waar meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist - volgen in principe twee weken na de inhoudelijke behandeling om 12.45 uur.

Op maandag vindt afwisselend op de locatie Haarlem en Alkmaar de rol-MK plaats. Op de rol-MK worden de pro-forma strafzaken behandeld. Dat zijn strafzaken waarbij de verdachte vast zit en waarbij de zaak nog niet inhoudelijk behandeld kan worden omdat er bijvoorbeeld nog onderzoeken moeten worden afgerond of getuigen worden gehoord. Lees voor meer informatie de brief die naar de advocaten in Noord-Holland is gestuurd (pdf, 89,1 KB).

Zittingslijsten Strafrecht - week 22: 27 mei - 31 mei 2024 

 

Bestuursrecht

Hieronder vindt u de zittingslijsten van bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland. Belastingzaken vallen onder het bestuursrecht maar zijn in beginsel niet openbaar.

Na publicatie van deze zittingslijsten kunnen zittingen worden toegevoegd of ingetrokken. Houdt u hier rekening mee bij uw bezoek aan de rechtbank. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.

Zittingslijsten Bestuursrecht - week 22: 27 mei - 31 mei 2024

 

Kanton

Een dagvaardingsprocedure bij de kantonrechter wordt gestart door een andere partij op te roepen om voor de rechtbank te verschijnen (dagvaarden). Deze oproep heet een dagvaarding en de zitting die in de dagvaarding wordt genoemd is de rolzitting. Op deze zitting is er nog geen uitgebreide behandeling van de zaak. De rechter controleert of de dagvaarding goed is uitgebracht, bekijkt of de tegenpartij (gedaagde) heeft gereageerd en beslist hoe de procedure verder gaat. Deze rolzittingen vinden op vaste tijden per locatie plaats:

Locatie Alkmaar

  • Woensdag 9.30 uur: zaken in het kader van het Digitaal Aanleveren Geldvorderingen (DAG) en zaken door:
  1. deurwaarders gevestigd buiten het arrondissement Noord-Holland
  2. anderen die niet worden genoemd bij het tijdstip van 10.30 uur zoals advocaten en partijen die in persoon procederen
  • Woensdag 10.30 uur: zaken door deurwaarders gevestigd in het arrondissement Noord-Holland. Uitsluitend voor zaken die op reguliere wijze (dus niet via DAG) worden aangebracht. DAG-zaken moeten altijd worden aangebracht om 9.30 uur.

Locatie Haarlem (Jansstraat)

  • Woensdag 9.00 uur: zaken van de deurwaarderskantoren, waarvan de naam begint met een van de letters A t/m M

  • Woensdag 10.00 uur: zaken van de deurwaarderskantoren, waarvan de naam begint met een van de letters N t/m Z, en zaken van anderen zoals advocaten en partijen die in persoon procederen

Locatie Zaanstad

Donderdag 10.00 uur