Laden...

WTC Facility moet grond voor gebied rond nieuw Cambuurstadion leveren

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Noord-Nederland > Nieuws > WTC Facility moet grond voor gebied rond nieuw Cambuurstadion leveren
Leeuwarden, 28 juli 2021

WTC Facility moet de grond die zij heeft verkocht aan SOC (Stadionontwikkeling Cambuur BV) leveren, ook al is nu nog niet zeker of het nieuwe Cambuurstadion aan de Heliconweg wel op tijd klaar zal zijn. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, vandaag beslist in een kort geding van WTC Facility tegen SOC. In het koopcontract tussen deze partijen is afgesproken dat als de bouw van het voetbalstadion niet op 20 september 2022 is afgerond, WTC de koop kan ontbinden. De grond moet dan worden teruggeleverd of SOC moet een boete betalen, waarbij de terugleverplicht van SOC vervalt. SOC had WTC Facility onlangs verzocht om een volmacht voor de levering te tekenen. Als WTC Facility dat niet binnen acht dagen zou doen, zou zij een boete van € 10.000,00 per dag moeten betalen aan SOC. WTC Facility heeft SOC daarom in spoed-kort geding gedagvaard.

Ontbinding koopovereenkomst

Volgens WTC Facility hoeft zij niet mee te werken aan de levering omdat zij op 4 juli 2021 de koopovereenkomst per 20 september 2022 heeft ontbonden. Zij gaat ervan uit dat het stadion op die datum zeker niet klaar zal zijn. Volgens WTC is hier sprake van misbruik van bevoegdheid nu zij toch door SOC aan haar leveringsverplichting wordt gehouden omdat de grond dan na 20 september 2022 aan haar terug geleverd zal moeten worden. SOC heeft daarom geen belang bij levering aan haar en daarbij komt dat teruglevering tot allerlei praktische bezwaren leidt, aldus WTC Facility.

Geen misbruik van bevoegdheid

De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Van misbruik van bevoegdheid is op grond van artikel 3:13 Burgerlijk Wetboek alleen in bijzondere situaties sprake en die situaties doen zich hier niet voor. SOC heeft volgens de rechter nog steeds belang bij naleving van de leveringsverplichting omdat zij de grond heeft verkocht aan Van Wijnen, de nieuwe projectontwikkelaar voor het gebied aan de Heliconweg. Mocht het stadion inderdaad niet klaar zijn op 20 september 2022, dan is in de koopovereenkomst geregeld wat er dan moet gebeuren: teruglevering van de grond of boetes betalen. SOC kan er belang bij hebben om te kiezen voor het betalen van de boetes in plaats van de grond terug te leveren aan WTC Facility.

Levering op basis van volmacht?

Kortom, WTC Facility moet dus meewerken aan levering (eigendomsoverdracht) van de grond. Dat gaat echter niet zo ver dat zij daarvoor de volmacht moet tekenen die onderdeel was van de koopovereenkomst. Die volmacht was maar voor beperkte tijd geldig en is dat nu niet meer. Partijen moeten overeenstemming bereiken over de inhoud van de leveringsakte. WTC Facility is daarom nu geen boetes verschuldigd aan SOC.

Uitspraken