10 en 11 jaar cel voor gewelddadige woningovervallen en bedrijfsinbraken in Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > 10 en 11 jaar cel voor gewelddadige woningovervallen en bedrijfsinbraken in Brabant
's-Hertogenbosch, 29 juli 2016

De rechtbank Oost-Brabant heeft 3 mannen van 22, 23 en 24 jaar uit Oss gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 11, 10 en 11 jaar voor onder meer het plegen van gewelddadige woningovervallen. De 22-jarige man pleegde 1 gewelddadige woningoverval in Heesch, de 23-jarige en 24-jarige man pleegden er 2 in Heesch en Oss. De 22-jarige en de 24-jarige werden bovendien veroordeeld voor 2 bedrijfsinbraken. Daarnaast acht de rechtbank bewezen dat de 22-jarige man een poging tot doodslag pleegde door iemand meerdere keren met een honkbalknuppel op het hoofd te slaan.

Woningoverval in Oss

De 23-jarige en 24-jarige verdachten braken in maart 2015 samen met een andere persoon in bij een woning in Oss. De bewoners werden tijdens hun slaap in de slaapkamer verrast door 3 gemaskerde mannen die hen sommeerden geld en goud te geven. Een van hen had een ijzeren koevoet in zijn handen. Hiermee werden beide slachtoffers zonder enige aanleiding geslagen. Een van de slachtoffers brak hierdoor haar jukbeen en haar oogkas, het andere slachtoffer liep een schedelbreuk op. Bij de overval maakten de mannen ongeveer 29 duizend euro buit evenals gouden sieraden die ze hardhandig lostrokken van de pols en vingers van een van de slachtoffers. De rechtbank acht niet bewezen dat de 22-jarige man bij deze overval betrokken is geweest en spreekt hem daarvan vrij.

Woningoverval in Heesch

In diezelfde maand overvielen de 3 Ossenaren ‘s ochtends vroeg een woning in Heesch waarbij ze de bewoners bedreigden met een vuurwapen. De mannen gingen er vandoor met een hoeveelheid hennepplanten, een telefoon, een babyfoon, sleutels, een auto en een portemonnee.

Bedrijfsinbraken in Helmond en Oss

In februari en maart 2015 braken 2 van de verdachten in bij een slagerij in Helmond en namen ze onder meer vlees, garnalen, messen, barbecues, gasflessen, bewakingscamera’s en keukenmachines mee. Bij een inbraak in een vleeswarenbedrijf in Oss werd vlees gestolen. Dat de 23-jarige verdachte bij deze bedrijfsinbraken betrokken is geweest is volgens de rechtbank onvoldoende komen vast te staan zodat hij daarvan wordt vrijgesproken.

Poging doodslag

De 22-jarige verdachte wachtte samen met 2 andere personen zijn slachtoffer in januari 2015 in de vroege ochtenduren bij diens woning op. Twee van de 3 daders waren bewapend met knuppels en de andere dader was bewapend met een geweer. Het slachtoffer werd direct na het verlaten van zijn woning afgetuigd. Het slachtoffer werd meerdere keren op zijn hoofd geslagen en ook meerdere keren op zijn onderbeen, waarbij het leek of de dader “iets kapot wilde slaan”. Bovendien werd ook nog het geweer op hem gericht. Het slachtoffer liep een flinke hoofdwond en een gecompliceerde verbrijzelingsfractuur in zijn been op waarvan het onzeker is of hij zal herstellen. Dat de 23-jarige en 24-jarige medeverdachten hierbij betrokken zijn geweest, acht de rechtbank niet bewezen. Zij worden hiervoor dan ook vrijgesproken.

Oordeel rechtbank

De rechtbank legt de 3 mannen een hogere straf op dan de officier van justitie eiste.
De mannen maakten zich schuldig aan brutale en gewelddadige woningovervallen. In de kern karakteriseren deze feiten zich door een grote minachting voor andermans persoonlijke belangen en eigendommen. Kennelijk werden de feiten alleen gepleegd om henzelf op een snelle en gemakzuchtige wijze te verrijken, terwijl slachtoffers die hen daarbij in de weg stonden met zeer grof geweld werden gedwongen om mee te werken of uit de weg te gaan. De rechtbank rekent het de mannen zwaar aan dat er excessief geweld is uitgeoefend op de slachtoffers. Het gaat hier om buitengewoon gewelddadig maar bovenal lafhartig handelen ten opzichte van volstrekt weerloze slachtoffers.
Een woningoverval is voor de slachtoffers een bijzonder traumatische ervaring waarvan zij nog jarenlang last kunnen hebben in het dagelijkse bestaan. Dat geldt zeker als daarbij buitensporig geweld en een vuurwapen worden gebruikt.
Woningovervallen veroorzaken in zijn algemeenheid veel maatschappelijke onrust en verontwaardiging en voeden algemene gevoelens en angst en onveiligheid in de samenleving. Dat laatste geldt evenzeer voor de gepleegde bedrijfsinbraken, die bovendien tot aanzienlijke schade en veel overlast bij de benadeelden hebben geleid. Met name de inbraak in de slagerij in Helmond is van een zelden vertoonde omvang, die de bedrijfsvoering heeft ontwricht en ook klanten heeft gedupeerd. Kijkend naar de aard en hoeveelheid van de weggenomen goederen moet de organisatiegraad bij deze inbraak hoog zijn geweest.

Over de poging doodslag oordeelt de rechtbank dat het hier gaat om buitengewoon gewelddadig maar bovenal lafhartig handelen waarmee ook nog welbewust een groot en levensbedreigend gevaar voor het slachtoffer in het leven is geroepen. Dat het letsel aan het hoofd van het slachtoffer uiteindelijk ‘beperkt’ is gebleven tot 43 hechtingen en niet tot fatale gevolgen heeft geleid, is niet aan het handelen van de verdachte en zijn mededaders te danken. Het hoeft geen betoog dat de verdachte een grote inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer en diens lichamelijke integriteit op grove wijze heeft aangetast. Slachtoffers van dit soort ernstige feiten ondervinden daar vaak nog jarenlang last van en de herinnering eraan hindert hen in hun dagelijks bestaan. Dat is ook in dit geval zo.

Alle 3 de verdachten waren in afwachting van de uitspraak voorlopig vrij uit de voorlopige detentie. Deze schorsing van de voorlopige hechtenis is bij de uitspraak direct opgeheven zodat alle 3 de verdachten weer vast zijn komen te zitten.

Aan het slachtoffer van de poging tot doodslag moet in totaal een bedrag van €68.933,19 worden betaald. De slagerij in Helmond heeft een schadevergoeding van in totaal €13.773,- toegewezen gekregen. Aan de slachtoffers van de woningoverval in Oss moet respectievelijk een bedrag van €6.252,50 en €40.733,76 worden betaald.

Uitspraken

Meest gelezen berichten