Laden...

9 jaar cel voor misbruik dochter en vriendinnetjes in Beek en Donk

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > 9 jaar cel voor misbruik dochter en vriendinnetjes in Beek en Donk
's-Hertogenbosch, 24 mei 2023

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 55-jarige man uit Beek en Donk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. Hij pleegde jarenlang seksueel misbruik met zijn dochter en 3 andere minderjarige meisjes. Ook na zijn detentie kan de man zo nodig onder intensief toezicht blijven staan. 

De dochter deed in juli 2022 aangifte bij de politie van seksueel misbruik door haar vader. Ook 3 vriendinnetjes van het meisje en haar jongere zusje deden aangifte. De verdachte ontkent alles.

De rechtbank gelooft de slachtoffers. De dochter beschrijft gedetailleerd diverse concrete handelingen en voorvallen en die beschrijvingen tonen overeenkomsten met de verklaringen van de andere meisjes over de wijze waarop zij misbruikt werden en de woorden die de verdachte daarbij gebruikte ('kriebelen', 'over het bolletje wrijven, dan kun je beter slapen'). Ook de verklaringen van de moeder en het jongere zusje steunen haar verhaal. Zo vertelde de dochter verschillende keren aan haar moeder dat ze werd misbruikt door haar vader.

Kriebelen en wrijven

De dochter is zolang zij zich kan herinneren vrijwel dagelijks seksueel misbruikt door haar vader. De verdachte kwam 's nachts bij haar om over haar rug te kriebelen en ging dan met zijn handen via haar buik naar haar geslachtsdeel. Dit gebeurde ook in een zwembad in Duitsland, op vakantie in Eersel en wanneer het meisje bij haar vader op schoot zat. Daarnaast gaf de verdachte zijn dochter een keer een tongzoen en moest zij seksuele handelingen bij hem verrichten. Hij drong niet met zijn geslachtsdeel bij haar binnen, omdat dit volgens het meisje niet lukte.

De rechtbank stelt de begindatum van het misbruik vast op november 2008. Haar moeder verklaarde namelijk dat het meisje 4 jaar was toen zij haar "onder" iets zag doen en vertelde dat ze dat 'van papa had'. Het misbruik stopte toen een van de vriendinnetjes van haar zusje aangifte deed. Dit was in februari 2018.

Misbruik vriendinnen

Verder verrichtte de verdachte in het bijzijn van zijn dochter en haar vriendinnetje seksuele handelingen bij zichzelf en moest de dochter voordoen hoe zij zichzelf kon bevredigen. Ook op de camping in Eersel gebeurde dit en moesten zij samen met de verdachte douchen.

Verder blijkt dat de verdachte een vriendinnetje van zijn jongste dochter heeft misbruikt toen zij 7 à 8 jaar was. Hij heeft op meerdere momenten seksuele handelingen bij haar verricht, liet haar zijn geslachtsdeel betasten, keek porno en bevredigde zichzelf waar het meisje bij was.

In augustus 2015 was een ander, toen 7-jarig vriendinnetje in een tent in de tuin aan het logeren. De verdachte heeft die nacht seksuele handelingen bij haar verricht.

Grote impact

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte zijn dochter vanaf zeer jonge leeftijd, over een periode van bijna 10 jaar, vrijwel dagelijks, seksueel heeft misbruikt. Hij nam zijn dochter daardoor een vrije en onbezonnen jeugd af. Daarnaast heeft hij 3 vriendinnetjes van zijn beide dochters op vergelijkbare wijze misbruikt. Dit gebeurde op momenten die voor de meisjes juist leuk hadden moeten zijn: tijdens het logeren, spelen, de vakantie of het zwemmen.

Als de slachtoffers aangeven dat zij iets niet leuk vonden, dan leek de verdachte zich daar op geen enkele manier om te bekommeren. Hij was vooral bezig met het voorkomen dat de meisjes iets aan een volwassene zouden doorvertellen. Daarbij weegt mee dat het misbruik grote impact heeft op de slachtoffers en op hun naaste omgeving. 

Buiten zichzelf plaatsen

De rechtbank vindt het onbegrijpelijk dat de verdachte - een volwassen man met kinderen, zonder aantoonbare psychosociale problemen - de ernst de delicten niet lijkt in te (willen) zien. Illustratief daarvoor is dat hij aangeeft dat alle slachtoffers de aantijgingen hebben verzonnen, dat ze aandacht zoeken, problemen hebben, een complot tegen hem vormen, boos op hem zijn en dat ook hun ouders liegen. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen verantwoordelijkheid neemt, alles buiten zichzelf plaatst, daarmee het leed van de slachtoffers alleen maar vergroot en zich uitsluitend bekommert om de gevolgen die de strafzaak voor hem hebben.

Geen tbs

De officier van justitie eiste een celstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Omdat de psychiater, psycholoog en reclassering geen inschatting kunnen maken van de kans op herhaling en de verdachte niet eerder is veroordeeld, kan de rechtbank geen tbs opleggen. De rechtbank weegt mee dat er geen aanwijzingen zijn waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte zich ná 2018 aan vergelijkbare delicten schuldig heeft gemaakt. Verder speelt mee dat er bij de verdachte sprake is van een stoornis in het autismespectrum, maar dat niet duidelijk is in hoeverre dit een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de delicten. Het gaat voor de rechtbank te ver om zelf een pedofiele stoornis vast te stellen zoals door de officier van justitie wordt gedaan.

Nu er geen tbs wordt opgelegd en gelet op de aard en de ernst van de delicten, de lange pleegperiode en de ontkennende houding van de verdachte, vindt de rechtbank een celstraf van 9 jaar op zijn plaats. Daarnaast vindt de rechtbank een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op zijn plaats. Zo bestaat de mogelijkheid om na de gevangenisstraf voorwaarden op te leggen aan de verdachte om de eventueel bestaande risico's te beperken. Ook moet hij de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal bijna 35.000 euro.

De uitspraak wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Uitspraak