Laden...

Beoordeling natuurvergunning van varkenshouderij in Reusel moet opnieuw

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Beoordeling natuurvergunning van varkenshouderij in Reusel moet opnieuw
's-Hertogenbosch, 12 januari 2022

In een zaak over een natuurvergunning van een varkenshouderij in Reusel heeft de provincie Noord-Brabant onvoldoende gekeken naar het effect van combiluchtwassers voor de beperking van stikstofdepositie op nabij gelegen natuurgebieden. De rechtbank Oost-Brabant stelt de provincie in de gelegenheid om de gebreken te herstellen.

De varkenshouderij ligt aan de Schepersweijer in Reusel dichtbij verschillende Nederlandse en een aantal Belgische Natura 2000-gebieden. In november 2020 verleende de provincie een natuurvergunning aan het bedrijf om uit te kunnen breiden.

Foto ter illustratie

Een milieuvereniging vreest voor extra uitstoot op de nabij gelegen natuurgebieden en stapte naar de rechter. De varkenshouder heeft in haar stallen (biologische) combiluchtwassers. Tijdens de zitting hebben de milieuvereniging, de varkenshouder, de provincie en de rechtbank uitgebreid met elkaar gesproken over oplossingen voor een langer bestaand probleem waar al meerdere procedures over hebben gespeeld: hoe om te gaan met natuurtoestemmingen voor veehouderijen waar een combiluchtwasser wordt toegepast?

Bij de verlening van de vergunning in 2020 verwees de provincie alleen naar de emissiefactoren voor combiluchtwassers in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). De rechtbank is van oordeel dat de provincie een eigen inschatting had moeten maken over de verwachte werking van de combiluchtwassers. Het positieve effect is namelijk afhankelijk van verschillende factoren, niet alleen de installatie van de luchtwasser maar bijvoorbeeld ook de monitoring, controle en onderhoud van de luchtwasser. Het is daarom onzeker of het positieve effect blijvend kan worden bereikt. Daar zijn extra maatregelen voor nodig. Die maatregelen zullen moeten worden verankerd in de natuurvergunning en dat is nu niet gebeurd. Daarom is nu niet zeker dat de toepassing van combiluchtwassers zal leiden tot een daling van de stikstofdepositie.

Nieuwe vergunning

De rechtbank stelt de provincie in de gelegenheid om de gebreken te herstellen. Dat kan alleen met een nieuwe vergunning waarin extra maatregelen verplicht worden gesteld. De provincie kan in overleg met partijen bekijken met welke beschermingsmaatregelen de prestaties van de luchtwassers voldoende kunnen worden verzekerd. Deze maatregelen kunnen dan in de nieuwe vergunning worden opgenomen. De rechtbank geeft de provincie hiervoor 6 maanden de tijd. Daarna beoordeeld de rechtbank de nieuwe vergunning opnieuw.

Uitspraak