Laden...

De Baroniehof in Helmond mag worden verbouwd voor komst 100 arbeidsmigranten

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > De Baroniehof in Helmond mag worden verbouwd voor komst 100 arbeidsmigranten
's-Hertogenbosch, 25 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond had een vergunning verleend voor het ombouwen van een kantoorgebouw ‘De Baroniehof’ in Helmond tot een locatie waarin 100 arbeidsmigranten (tijdelijk) kunnen verblijven. Een beroep dat een aantal omwonenden daartegen indiende, veegt de rechtbank Oost-Brabant van tafel.

De omwonenden zijn het niet eens met de manier waarop de procedure is verlopen. Zij hadden verwacht persoonlijk uitleg te krijgen over hun zienswijzen en dat de buurt meer betrokken zou worden bij de vergunningverlening. De gemeente is het daar niet mee eens, zij verwijzen onder meer naar de 2 informatieavonden. Volgens de rechtbank deed de gemeente voldoende om de belangen van de omwonenden in kaart te brengen. De gemeente deed  zelfs meer dan zij had hoeven doen.

Parkeeroverlast

De omwonenden vrezen daarnaast voor parkeeroverlast. Zij denken onder meer dat de arbeidsmigranten in veel gevallen met de auto komen en dat er dan te weinig parkeerplaatsen zijn. De gemeente bepaalde dat er 50 parkeerplaatsen moeten zijn voor de arbeidsmigranten. De pandeigenaar moet ervoor zorgen dat bij een eventuele hogere parkeerlast kan worden uitgeweken naar parkeerterreinen bij bedrijven of instellingen in de buurt. Bovendien moet de pandeigenaar toereikend vervoer voor de arbeidsmigranten naar hun werkplek regelen met pendelbussen en fietsen. De rechtbank vindt dit voldoende. De pandeigenaar moet namelijk een beheerplan in acht nemen. In dat plan is bepaald dat de arbeidsmigranten niet mogen parkeren op de openbare weg bij De Baroniehof. Doen zij dit wel, dan kan er strafrechtelijk of handhavend opgetreden worden. Tot slot is in de ruimtelijke motivering en in het bestreden besluit voldoende onderbouwd dat arbeidsmigranten die voor een periode van 4 tot 12 maanden naar Nederland komen, niet vaak hun auto meenemen.

Overlast

De omwonenden vrezen ook voor overlast door de huisvesting van 100 arbeidsmigranten en vrezen dat het er meer worden. Zij stellen dat met slechts 1 beheerder geen toezicht worden kan gehouden. Dit geeft ook een andere dynamiek in de wijk. Volgens de rechtbank valt niet uit te sluiten dat de huidige wijkbewoners iets gaan merken als er 100 mensen extra in de wijk komen wonen. De gemeente heeft de pandeigenaar echter verplicht het beheerplan in acht te nemen. In dat plan zijn voldoende regels gesteld om alle vormen van overlast tegen te gaan, vindt de rechtbank. De bewoners hoeven de arbeidsmigranten hier niet zelf op aan te spreken, zij kunnen dat aan de gemeente of de politie overlaten.

Conclusie

De rechtbank verbetert de omschrijving van het besluit en laat daarmee de vergunning voor de verbouwing van het pand in stand.

Uitspraken