Laden...

Deels vrijspraak voor man rondom brandstichting bij Osse scholen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Deels vrijspraak voor man rondom brandstichting bij Osse scholen
's-Hertogenbosch, 03 mei 2023

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 23-jarige man uit Oss vrijgesproken van 2 brandstichtingen bij basisscholen. De man is wel schuldig aan brandstichting van een prullenbak op straat en roekeloos rijden. De rechtbank legt voorlopig nog geen straf op: eerst moet nader worden onderzocht wat de meest geschikte straf of maatregel is voor de verdachte. 

In augustus en september 2021 waren er 13 meldingen van brand in Oss. Het ging daarbij onder andere om brandstichtingen in afvalbakken, 2 auto's en 3 scholen. De man wordt ervan verdacht op 25  september 2021 brand te hebben gesticht bij basisschool Het Baken en op 29 september 2021 bij de Nicolaasschool in Oss. Daarnaast zou hij op 30 september 2021 een prullenbak op straat in brand hebben gestoken. Verder zou hij in augustus 2020 met hoge snelheid door Oss hebben gereden. Hij reed daarbij door een rood verkeerslicht, botste tegen een lantaarnpaal, reed tegen de achterkant van een politieauto en botste vervolgens tegen een geparkeerde auto aan. 

Brandstichtingen bij scholen

De verdachte ontkent de brandstichtingen van de 2 scholen. Uit het dossier blijkt dat zijn telefoon weliswaar kort voor het tijdstip van de brand in de buurt van basisschool Het Baken was, maar de rechtbank concludeert dat er omstreeks dat tijdstip meerdere personen in die buurt waren, niet alleen specifiek de verdachte.

Verder is er op het hek van de Nicolaasschool in de buurt van de plek waar brand is gesticht, DNA-materiaal gevonden dat een match oplevert met het DNA van de verdachte. Volgens de rechtbank is dat echter nog geen bewijs voor de brand omdat niet vaststaat op welk tijdstip en op welke manier dat DNA-materiaal op het hek terecht is gekomen en de school ook op een andere wijze dan via het hek kan worden bereikt. Ander bewijsmateriaal voor betrokkenheid bij de brandstichtingen van de scholen ontbreekt. Daarom spreekt de rechtbank hem vrij van deze verwijten.

Volgens de rechtbank stak de verdachte in september 2021 wel een prullenbak in brand. Verder bekende de verdachte dat hij met hoge snelheid door Oss reed en daarbij een rood licht negeerde en tegen een lantaarnpaal, politieauto en geparkeerde auto botste.

Alternatief voor tbs-maatregel

De rechtbank legt echter nog geen straf op. Het onderzoek naar de persoon van de verdachte was namelijk niet volledig. Er zijn door meerdere deskundigen verschillende adviezen uitgebracht over de verdachte. De psycholoog en de reclassering adviseerden tot het opleggen van een tbs-maatregel. Volgens hen is er kans op herhaling en is er sprake van meervoudige problematiek bij de verdachte.

De advocaat van de verdachte gaf echter aan dat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden bij ggz-instelling Huize Padua en dat de verdachte daar geplaatst kan worden. De rechtbank vindt – mede gelet op de vrijspraak van de twee zwaarste verdenkingen (de brandstichtingen bij de scholen) - dat het alternatief van Huize Padua of andere alternatieven voor de tbs-maatregel nader moeten worden onderzocht. Vervolgens wordt de zaak op een nog te bepalen moment verder behandeld. 

Uitspraak