Laden...

Eindhoven mag afsluiting doorgaand verkeer Vestdijk schrappen

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Eindhoven mag afsluiting doorgaand verkeer Vestdijk schrappen
's-Hertogenbosch, 21 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven mag een eerder geplande afsluiting voor doorgaand verkeer op de Vestdijk uit haar plannen schrappen. Dit oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

De Vestdijk in Eindhoven wordt momenteel in fases aangepast. Daartoe is eerder een verkeersbesluit genomen door de gemeente Eindhoven: er zou een ‘knip’ komen, een definitieve afsluiting voor doorgaand verkeer vanuit de Vestdijk-zuid naar het noorden. Onlangs besloot de gemeente deze knip echter te schrappen uit de plannen. De vereniging Milieudefensie maakte bezwaar tegen die beslissing, zij wil dat de gemeente wél doorgaand verkeer tegengaat met een knip. In afwachting op de beslissing van de gemeente, stapte Milieudefensie naar de voorzieningenrechter met het verzoek het besluit van de gemeente te schorsen tot zij op het bezwaar heeft beslist.

Foto ter illustratie

Vanwege de huidige werkzaamheden aan de Vestdijk kan doorgaand verkeer momenteel niet vanuit het zuidelijke deel rechtsaf de aangrenzende Kanaalstraat in. Zodra deze straat weer opengaat en de volgende fase van de herinrichting begint, volgens de planning eind juli, kan het verkeer weer alle richtingen uit. Met de eerder beoogde knip zou dit niet kunnen. Milieudefensie vreest dat er nu een verslechtering van de luchtkwaliteit zal optreden. De belangenvereniging stelt dat het besluit om de afsluiting alsnog niet uit te voeren is genomen in strijd met de Wet milieubeheer, omdat de gemeente de wijziging niet heeft gemeld bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ook worden er geen compenserende maatregelen getroffen.
De gemeente stelt dat uit onderzoek is gebleken dat als er geen knip komt, nog steeds aan de luchtkwaliteitsnormen van de Europese Unie kan worden voldaan. Daarnaast zou er volgens de gemeente geen verkeer vanaf het zuiden richting de Vestdijk-noord zijn, omdat in de volgende fases van de werkzaamheden het zuidelijke deel van die straat tot aan het einde van het tweede kwartaal van 2020 is afgesloten.

Oordeel

De rechter treft geen voorlopige voorziening. Er is in dit geval geen sprake van een situatie die zodanig spoedeisend is dat er om die reden moet worden afgeweken van de normale gang van zaken, die inhoudt: een besluit wordt uitgevoerd, ook als iemand er een bezwaarschrift tegen heeft ingediend. Daarbij weegt onder meer mee dat de gemeente heeft uiteengezet dat het doorgaand verkeer de meest logische route via de Ring zal kiezen, in plaats van dat het via een omleiding alsnog de Vestdijk-noord zal proberen te bereiken. De belangenvereniging heeft niet aannemelijk gemaakt dat die stelling van de gemeente niet klopt. Ook weegt mee dat de gemeente al een ‘schorsend element’ in haar beslissing heeft meegenomen. Er is namelijk bewust gekozen voor een uitvoeringswijze die geen grootschalige reconstructie vereist, zodat de knip alsnog relatief eenvoudig kan worden aangebracht als blijkt dat dit nodig is.

Als er geen spoed is, kan een voorzieningenrechter alleen een beperkte inhoudelijke toets verrichten. Daaruit komt naar voren dat het verkeersbesluit inhoudelijk niet onrechtmatig is.

Uitspraak