Laden...

Energieleverancier berekende jarenlang onterecht een periodieke bijdrage aansluitkosten in Eindhoven en Tilburg

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Energieleverancier berekende jarenlang onterecht een periodieke bijdrage aansluitkosten in Eindhoven en Tilburg
's-Hertogenbosch, 26 januari 2022

Een Eindhovense energieleverancier bracht tussen 1999 en januari 2014 onterecht een ‘bijdrage aansluitkosten’ in rekening bij duizenden woningen die zijn aangesloten op stadsverwarming. Dit bepaalde de rechtbank Oost-Brabant vandaag. Het ging per gezin om een jaarlijks bedrag van ruim honderd euro. Het is nu aan de bewoners om dit geld terug te vorderen.

Het energiebedrijf voorziet binnen de gemeente Eindhoven zo'n 5.600 woningen en binnen de gemeente Tilburg zo'n 24.650 woningen van stadsverwarming. De gezinnen betaalden kosten om zich aan te sluiten op het warmtenet. Daarnaast rekent het energiebedrijf periodiek een zogeheten 'bijdrage aansluitkosten'. Deze kostenpost is het bedrijf met ingang van 2012 – naast de kosten voor geleverde warmte en het vastrecht – op de jaarrekening van haar afnemers gaan vermelden. Deze kostencomponent was in de periode vóór 2012 voor de gebruikers van stadsverwarming niet zichtbaar, omdat deze als onderdeel van het vastrecht bij hen in rekening werd gebracht.

In zowel Eindhoven als Tilburg is er een stichting die opkomt voor de belangen van gebruikers van stadsverwarming. Die stichtingen stapten gezamenlijk naar de rechter, omdat zij vinden dat de energieleverancier, evenals haar rechtsvoorgangers, de periodieke aansluitbijdrage, die bovendien nog eens geïndexeerd werd en rentedragend was, onterecht in rekening heeft gebracht en nog steeds brengt bij de afnemers.

Standpunten

Volgens de stichtingen is er geen wettelijke of contractuele grondslag voor het in rekening brengen van een periodieke bijdrage in de aansluitkosten. Er zijn aansluitkosten betaald bij het realiseren van de fysieke aansluiting op het warmtenet en het destijds geldende Tariefadvies, op basis waarvan het bedrijf haar tarieven (mede) vaststelde, geeft aan dat de aansluitbijdrage ziet op eenmalige kosten. De stichtingen willen dat vast komt te staan dat het energiebedrijf tussen 1999 en 2014 onterecht en zonder de bewoners te informeren overeenkomsten met een looptijd van 30 jaar afsloot met afnemers, zonder dat daarbij duidelijk was dat er een jaarlijkse aansluitbijdrage bij hen in rekening zou worden gebracht.

Het energiebedrijf stelt dat de aansluitbijdrage een vergoeding is die betaald moet worden op het moment dat de woning op het warmtenet wordt aangesloten en dat deze bestaat uit meerdere componenten. Een stadsverwarmingsafnemer bespaart aansluitkosten (aansluitbijdrage aardgas) omdat er geen aansluiting op het gasnet nodig is en investeringskosten omdat aanschaf en montage van een centrale verwarmingsketel niet nodig zijn. Volgens het bedrijf mochten en mogen zij nog steeds volgens (destijds) het Tariefadvies en (later) de Warmtewet daarom een jaarlijkse aansluitbijdrage in rekening brengen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat het energiebedrijf onterecht een periodieke bijdrage aansluitkosten rekent. Op basis van de aan de bewoners verstrekte contracten en de inhoud van de destijds geldende Tariefadviezen konden de bewoners niet weten, en hoefden zij ook niet te begrijpen, dat aan hen periodiek als onderdeel van het vastrecht een aansluitbijdrage in rekening zou worden gebracht. Noch in de contracten, noch in de Tariefadviezen wordt immers melding gemaakt van de mogelijkheid om de aansluitkosten deels ineens en deels periodiek in rekening te brengen.

Dit betekent dat het energiebedrijf jarenlang onterecht extra kosten in rekening bracht bij de afnemers van stadsverwarming in Eindhoven en Tilburg. Het is nu aan de bewoners om het te veel betaalde terug te vorderen.

Uitspraken