Laden...

Evenement rond kermis in Boekel kan doorgaan

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Evenement rond kermis in Boekel kan doorgaan
's-Hertogenbosch, 03 augustus 2023

Het 5-daagse evenement 'Smullen At The Park' rondom de kermis in Boekel kan vanaf vrijdag 4 augustus gewoon doorgaan. De gemeente Boekel hoeft niet handhavend op te treden. Dit beslist de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Een omwonende stapte tevergeefs naar de rechter.

De gemeente Boekel verleende eind vorige maand een evenementenvergunning aan een café voor het organiseren van activiteiten rondom de kermis op de locatie Park. Het gaat onder meer om een evenement met muziek van 4 tot en met 8 augustus. De geluidsinstallatie mag tijdens de eerste 2 dagen van dit evenement tot 02.00 uur worden gebruikt en de andere dagen tot 01.00 uur. Een omwonende vreest voor geluidsoverlast en andere overlast en verzocht de gemeente om handhavend op te treden, maar dat verzoek werd afgewezen. Daarop stapte de vrouw naar de rechter.

De omwonende stelt kort gezegd dat het evenement op een terrein zal zijn wat volgens het bestemmingsplan is bestemd voor "groen" en "maatschappelijk". Omdat de gemeente geen vergunning heeft verleend om af te wijken van het bestemmingsplan, zou het evenement volgens de vrouw niet mogen doorgaan en moet de gemeente handhavend optreden.

Volgens de gemeente is dit kortdurende, incidentele gebruik van het terrein niet in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien vindt het evenement deels plaats op de bestemming "maatschappelijk", waarin staat dat sociaal-culturele voorzieningen zijn toegestaan. De gemeente ziet dan ook geen reden om handhavend op te treden.

Oordeel

De voorzieningenrechter stelt vast dat het bestemmingsplan een evenement op de locatie Park niet toestaat. Het evenement vindt namelijk grotendeels plaats op gronden met de bestemming "groen" en die zijn bestemd voor onder meer bermen, beplantingen, speelvoorzieningen en water. Evenementen vallen hier niet onder. Het evenement rondom de kermis is dan ook in strijd met het bestemmingsplan. Bovendien gaat het niet om een kortdurend en incidenteel evenement; het zal immers 5 dagen duren en de opbouw (8 dagen) en afbouw (4 dagen) nemen ook de nodige tijd in beslag.

Omdat de gemeente geen omgevingsvergunning heeft verleend om af te wijken van het bestemmingsplan, is sprake van een overtreding. Toch hoeft de gemeente niet handhavend op te treden. Er is namelijk sprake van concreet zicht op legalisatie. Het café heeft aangekondigd om direct na de behandeling van deze procedure bij de rechtbank (dinsdag 1 augustus jl.) een aanvraag in te dienen voor een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan en de gemeente heeft inmiddels aangegeven dat zij voornemens is die vergunning te verlenen. Met dit concrete zicht op legalisatie mag de gemeente afzien van handhaving. De rechter wijst het verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening dan ook af. 

Uitspraak