Krakers hoeven niet weg uit pand Vliertstraat ‘s-Hertogenbosch

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Krakers hoeven niet weg uit pand Vliertstraat ‘s-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch, 25 mei 2016

Krakers van een pand aan de Vliertstraat in ‘s-Hertogenbosch hoeven het gebouw niet te verlaten. Dat is het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant in een kort geding dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch aanspande tegen de krakers.

Het pand, ook bekend als de voormalige militaire bakkerij, staat sinds 1 mei 2001 leeg en werd op 9 augustus 2001 gekraakt. De gemeente sloot met de krakers een bruikleenovereenkomst die in 2014 werd hernieuwd.

De gemeente wil dat het pand wordt ontruimd omdat de krakers zonder toestemming allerlei provisorische en onveilige wijzigingen aan de elektrische installatie van het pand hebben aangebracht. Uit veiligheidsoverwegingen is het daarom niet langer gewenst dat het pand wordt bewoond. De kosten om het pand weer veilig te maken zijn volgens de gemeente dusdanig hoog dat dit volstrekt onverantwoord en onrendabel is, (mede) gezien de tijdelijkheid van het gebruik van het pand door de krakers.

De krakers betwisten dat er sprake is van een buitensporige gevaarzetting van de elektrische installatie van het pand. Ook stellen zij dat de onderhoudskosten van het pand niet zo hoog zijn als de gemeente stelt en gaat het om grotendeels niet noodzakelijke werkzaamheden waarvan de kosten bij aanvang van de bruikleenovereenkomsten al hadden kunnen worden voorzien.

Oordeel

De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat het pand op dit moment dusdanig onveilig is dat het onverantwoord is om de krakers erin te laten wonen. Het had voor de hand gelegen als de gemeente ter onderbouwing een verklaring of een rapport van een deskundige of de brandweer had overgelegd in plaats van een verklaring van de installateur van de tijdelijke elektrische installatie.
Ook is niet duidelijk geworden dat de krakers allerlei provisorische en onveilige wijzigingen aan het pand zouden hebben aangebracht waardoor zij op dit moment in een onveilig pand wonen. De gemeente wist eind vorig jaar al in welke staat (de elektrische installatie van) het pand zich bevond. Pas begin februari 2016 heeft de gemeente actie ondernomen en de bruikleenovereenkomsten met de krakers opgezegd. Zou er inderdaad sprake zijn van een (brand)gevaarlijke en daardoor onbewoonbare situatie van het pand, dan zou de gemeente direct hebben ingegrepen. De rechtbank vindt het ook niet aannemelijk dat de gemeente inmiddels maatregelen heeft genomen om de, volgens de gemeente, zeer (brand)gevaarlijke en zorgwekkende situatie op te heffen. Daarom heeft de gemeente ook geen spoedeisend belang bij de gevorderde ontruiming.

Uitspraken

Meest gelezen berichten