Laden...

Rechtbank vernietigt vergunningen voor motorcrosscircuit in Valkenswaard

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechtbank vernietigt vergunningen voor motorcrosscircuit in Valkenswaard
's-Hertogenbosch, 29 januari 2021

De provincie had geen natuurvergunning mogen verlenen voor een circuit voor motorsport in Valkenswaard. De verleende vergunning is dan ook vernietigd door de rechtbank Oost-Brabant. Hetzelfde gebeurt met de milieuvergunning die is verleend door de gemeente Valkenswaard voor het motorcrosscircuit.

De gemeente verleende in 1993 een milieuvergunning aan de Motorsport Vereniging Valkenswaard om aan de Victoriedijk, vlakbij het Natura 2000-gebied Leenderbosch, een circuit aan te leggen. Het is een ouderwetse vergunning waarbij de geluidsbelasting van het circuit niet is beperkt. Er zijn alleen maar eisen gesteld aan motoren die tijdens wedstrijden worden gebruikt. Bij de vergunning van 1993 zat ook een tekening waarop is weergegeven hoe het terrein is ingericht. Voor het motorcrosscircuit was nooit een vergunning verleend op basis van de Wet natuurbescherming.

Foto ter illustratie
Foto ter illustratie

In 2018 oordeelde de Raad van State dat de feitelijke situatie anders is dan de tekening uit 1993. Zo is er een extra lus in de noordoostelijke hoek van de baan aangebracht en is in de zuidoostelijke hoek de bocht ruimer gemaakt. De baan is daardoor aan die kant van het terrein langer geworden en iets opgeschoven in de richting van nabijgelegen woningen. De Raad van State oordeelde hierover in 2018 dat er niet kon worden uitgesloten dat dit zorgt voor een hogere geluidsoverlast bij die woningen. In 2019 vernietigde de rechtbank daarom een omgevingsvergunning voor het gebruik van het motorcrosscircuit voor de Dakar Pre-proloog; er viel niet uit te sluiten dat de geluidsvoorschriften uit 1993 zouden worden overschreden.

Rechtbank vernietigt vergunning

De provincie schreef de Motorsport Vereniging Valkenswaard aan vanwege het ontbreken van een natuurvergunning voor het houden van extra evenementen en voor de verlegging van het circuit. De vereniging vroeg toen een nieuwe milieuvergunning en een natuurvergunning aan. In de milieuvergunning nam de gemeente scherpere eisen op over de geluidsuitstoot van de crossmotoren. Op 15 juni 2020 verleende de provincie een nieuwe vergunning.

Het verleggen van het circuit betekent meer geluidsoverlast voor omwonenden. Het circuit was verschoven in de richting van hun woningen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente in kaart had moeten brengen wat de toegestane geluidsbelasting was in 1993. Volgens de rechtbank is het niet uit te sluiten dat het verleggen van het circuit in combinatie met het aanscherpen van de uitstoot van crossmotoren per saldo toch een nadeliger gevolg oplevert voor de omgeving. De rechtbank vernietigt daarom de milieuvergunning.

Het verleggen van het circuit in combinatie met het houden van evenementen zoals de Dakar Pre-proloog zorgt voor een hogere stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied. De provincie heeft in de natuurvergunning geen eisen gesteld aan de motoren. De oude motoren mogen dus ook nog steeds worden gebruikt. Dat is een verslechtering en daarom vernietigt de rechtbank de natuurvergunning.

Uitspraken