Laden...

Rechter zet streep door vergunning voor motorcrossterrein in bossen Lierop

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Rechter zet streep door vergunning voor motorcrossterrein in bossen Lierop
's-Hertogenbosch, 01 september 2023

De gemeente Someren ging te kort door de bocht bij het verlenen van een vergunning voor een motorcrossterrein in Lierop. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde vandaag dat omwonenden en een milieuvereniging terecht vrezen voor geluidsoverlast en schade aan de natuur. De gemeente moet nu opnieuw naar de aanvraag van de vergunning kijken en rekening houden met een aantal wijzigingen.

De gemeente verleende de omgevingsvergunning in juli 2021 aan een motorcrossvereniging voor het oprichten van een motorcrossterrein met een baan van 1.600 meter bij de Herselse bossen in Lierop. Omwonenden en een milieuvereniging stapten daarop naar de rechter. 

Volgens de omwonenden en de milieuvereniging zal er sprake van geluidsoverlast zijn en kan er schade ontstaan aan een nabijgelegen Natura 2000-gebied. De gemeente is het daar niet mee eens. Op basis van onderzoeken concludeert zij dat er geen extra stikstofdepositie optreedt, er dus geen gevaar is voor de natuur en het geluid binnen de geldende normen blijft. 

Onderzoeken

In de onderzoeken is onder meer gekeken naar het gebruik van het circuit in de huidige situatie. Op basis daarvan is een berekening gemaakt van de uitstoot van schadelijke stoffen. Het verwachte gebruik van het circuit is waarschijnlijk lager dan de vergunning toestaat. De omwonenden en de milieuvereniging stellen echter terecht dat moet worden bekeken wat de gevolgen zijn als de vergunning volledig wordt benut. Er is uitgegaan van een laag aantal bezoekers tijdens evenementen, terwijl er in de vergunning geen beperkingen zijn gesteld aan het aantal toeschouwers. Er is niet uitgelegd waarom is uitgegaan van zo'n lage aantallen. Daarnaast is het gebruik van motoren met een katalysator niet vanzelfsprekend, bevestigt de motorcrossvereniging. Al met al had de gemeente gevolgen voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied niet op voorhand kunnen uitsluiten. 

Broedseizoen

De gemeente staat ook toe dat er 2 wedstrijden per jaar in het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) mogen plaatsvinden. De rechtbank oordeelt dat de gemeente onvoldoende uitleg gaf over waarom die 2 wedstrijden worden toegestaan, terwijl in het ecologisch onderzoek werd geadviseerd om dit niet te doen. Ook de regels over het voorkomen van de geluidsoverlast kunnen volgens de rechtbank beter worden geformuleerd.

Hoe nu verder?

De rechtbank vernietigt de vergunning. De gemeente moet nu een nieuw besluit nemen op de vergunningaanvraag van de motorcrossvereniging. Daarbij moet rekening worden gehouden met een aantal wijzigingen zodat er in de nieuwe vergunning duidelijke regels komen. Zo weten de vereniging en omwonenden waar ze aan toe zijn en wat ze aan elkaar hebben. Ook kan met aanpassingen een toename van stikstofdepositie op het nabijgelegen natuurgebied worden voorkomen. Dat is volgens de rechtbank de beste manier om het conflict over het motorcrossterrein te beëindigen.

Uitspraak