Laden...

Stichting mocht bibliotheek Eindhoven geen subsidie verstrekken

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > Stichting mocht bibliotheek Eindhoven geen subsidie verstrekken
's-Hertogenbosch, 30 mei 2018

De Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) mocht geen subsidie verstrekken aan de Openbare Bibliotheek Eindhoven. Dit oordeelt de bestuursrechter van de rechtbank Oost-Brabant vandaag.

De bibliotheek vroeg in mei 2016 bij de stichting een subsidie aan van ruim 14 miljoen euro voor de periode van 2017-2020. De stichting, door de gemeente Eindhoven in het leven geroepen om namens de gemeente subsidies te verstrekken, kende in september van dat jaar een bedrag van ruim 12,7 miljoen euro toe. Nadat de bibliotheek bezwaar maakte tegen dit besluit, kreeg zij een aanvullende subsidie van ruim 190.000 euro. Dit vindt de bibliotheek echter nog altijd onvoldoende. Zij wil dat de stichting de totale aanvraag aan subsidie verstrekt. De bibliotheek stapte daarom naar de rechter.

Voordat de rechtbank kan kijken naar (het besluit over) de hoogte van een subsidie, moet de rechtbank eerst beoordelen of de stichting überhaupt bevoegd was subsidie te verstrekken aan de bibliotheek. Daarbij is de vraag of de subsidie is verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift. Dit is niet het geval. De stichting heeft de subsidie aan de bibliotheek namelijk verstrekt op grond van een door haarzelf vastgestelde subsidieregeling. Volgens de rechtbank kan deze subsidieregeling niet worden aangemerkt als wettelijk voorschrift, omdat een stichting niet bevoegd is dergelijke voorschriften vast te stellen. Ook constateert de rechtbank dat de bevoegdheid niet door de gemeenteraad van Eindhoven aan de stichting is gedelegeerd; nog daargelaten dat het delegeren in strijd zou zijn met de Gemeentewet. De algemene subsidieregels van de gemeente kunnen ook niet dienen als wettelijk voorschrift, omdat op basis daarvan alleen het college van burgemeester en wethouders bevoegd zou zijn subsidie te verstrekken. Tot slot is de rechtbank niet gebleken van het bestaan van een ander wettelijk voorschrift.
Samenvattend komt het er op neer dat de stichting überhaupt niet bevoegd was aan de bibliotheek subsidie te verstrekken. De rechtbank beseft dat er met dit oordeel een situatie ontstaat die door zowel de bibliotheek als de stichting niet is beoogd, maar de rechtbank is gebonden aan de wettelijke kaders.

Uitspraak