TU/e mocht medewerker schorsen en zijn loon inhouden op verdenking van ernstig plichtsverzuim

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Oost-Brabant > Nieuws > TU/e mocht medewerker schorsen en zijn loon inhouden op verdenking van ernstig plichtsverzuim
's-Hertogenbosch, 09 februari 2017

De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat een facilitair medewerker van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) op non-actief gesteld mocht worden vanwege de verdenking van ernstig plichtsverzuim. Ook mocht het College van Bestuur een deel van zijn loon inhouden. Het college mocht de man echter geen contact- en toegangsverbod opleggen.

Een collega van de medewerker maakte melding bij zijn leidinggevende, omdat de medewerker regelmatig goederen in zijn auto laadde en daarmee het terrein verliet. Daarop liet de TU/e onderzoek doen naar de man. Uit camerabeelden van verschillende momenten in december 2015 en januari 2016 bleek de melding te kloppen. De medewerker nam de goederen mee zonder toestemming van zijn leidinggevende. Later werden goederen die vermoedelijk afkomstig waren van de TU/e aangetroffen op Marktplaats, waar deze door een oud-collega werden aangeboden. Uiteindelijk werd hij in januari 2016 door de beveiliging van de TU/e aangehouden toen hij - eveneens zonder toestemming - 8 flessen wijn mee naar huis wilde nemen.
De TU/e zette de medewerker daarop direct op non-actief. Daarnaast werd hem de toegang tot het terrein ontzegd en mocht hij geen contact opnemen met collega’s en de oud-collega die de vermoedelijk van de TU/e afkomstige goederen via Marktplaats aanbood. In februari verlengde de TU/e de termijn van de op-non-actiefstelling en werd besloten een derde deel van het loon in te houden. De man stapte vervolgens naar de rechter en ging in beroep tegen zijn schorsing, het toegangs- en contactverbod en de looninhouding.

De TU/e verwijt de medewerker ernstig plichtsverzuim omdat hij zonder toestemming goederen meenam van het terrein naar zijn woning. Volgens de man heeft hij onmiddellijk verteld dat de flessen wijn afkomstig waren uit een oud kerstpakket dat door een collega was achtergelaten. Hij ging ervan uit dat de leidinggevende ermee zou hebben ingestemd dat hij de wijn zou meenemen. De man vindt de op-non-actiefstelling op grond hiervan niet nodig en disproportioneel. Verder zegt de medewerker dat hij op de camerabeelden te zien is terwijl hij goederen meeneemt van een studentenorganisatie en een bouwbedrijf dat op het terrein waren gevestigd. Hij heeft de goederen met toestemming verplaatst naar elders op het terrein, stelt hij. Dit is immers zijn taak als facilitair medewerker.

Oordeel

Volgens de rechtbank levert het onderzoek van de TU/e voldoende concrete aanwijzingen op voor de verdenking van ernstig plichtsverzuim. Voor de stelling van de medewerker dat de goederen van de studentenorganisatie en het bouwbedrijf door hem verplaatst werden, ziet de rechtbank onvoldoende aanknopingspunten. De medewerker heeft dit niet verder onderbouwd met bewijzen. Ook werd de lezing van de medewerker niet onderschreven door betrokken personen van de studentenorganisatie en het bouwbedrijf. De rechtbank oordeelt daarom dat de man de verdenking van ernstig plichtsverzuim niet heeft kunnen wegnemen. De TU/e mocht hem daarom schorsen en zijn loon deels inhouden. De rechtbank oordeelt dat de CAO Nederlandse Universiteiten geen bepaling bevat die het mogelijk maakt een toegangsverbod of een contactverbod op te leggen. Dit wordt dan ook geschrapt. De TU/e ontsloeg de man in maart 2016.

Uitspraken

Meest gelezen berichten