Laden...

Zittingsrooster rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Oost-Brabant > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Oost-Brabant

Zittingen van de rechtbank Oost-Brabant vinden plaats op de locaties ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Hieronder vindt u algemene informatie over de zittingsroosters.

Bestuursrecht

 • Voorlopige voorzieningen: diverse dagen
 • Enkelvoudige kamer: dagelijks
 • Meervoudige kamer: diverse dagen

Al deze zittingen zijn in principe openbaar.

Zaken over besluiten die een medische grondslag bevatten (ZW/ WIA/ WAO/ WAZ/ Wajong) zijn in principe ook openbaar.
Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk. Mocht u een dergelijke zitting willen bijwonen, dan kunt hierover contact opnemen via telefoonnummer 088 361 18 33. Zittingen met belastingzaken zijn uitsluitend bij te wonen als de partijen verklaren daartegen geen bezwaar te hebben.

Civiel Recht

 • Schriftelijke rolzitting in handelszaken: iedere woensdag vanaf 10.00 uur
 • Kort gedingen: dagelijks
 • Bodemzaken: dagelijks
 • Civiele rolzitting in kantonzaken: iedere donderdag om 9.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
 • Pachtzaken: iedere donderdag om 10.00 uur (uitgezonderd feestdagen)

Toezicht

 • Verzoekschriften faillissementen: iedere dinsdag vanaf 10.00 uur
 • Eigen aangiftes faillissementen: iedere dinsdag vanaf 11.15 uur (de aangiftes moeten uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand voor 16.00 uur volledig en compleet zijn ingediend)
 • Toelatingszitting schuldsaneringen: iedere week op woensdag of donderdag
 • Overige faillissementszittingen: diverse dagen
 • Overige zittingen Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp): diverse dagen
 • Instellingszittingen Curatele Bewind en Mentorschap (CBM): diverse dagen
 • Alle andere zittingen Curatele Bewind en Mentorschap (CBM): diverse dagen
 • Gesprekken Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB): iedere donderdag vanaf 09.30 uur of woensdag vanaf 9.30 uur

Familie- en Jeugdrecht

De zittingen van Familie- en Jeugdrecht zijn vrijwel dagelijks en zijn niet openbaar.

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden plaats op de locaties ’s-Hertogenbosch en Eindhoven:

 • Civiele rolzitting: iedere donderdag om 9.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
 • Pachtzaken: iedere donderdag om 10.00 uur (uitgezonderd feestdagen)

Strafrecht

 • Politierechter (die zaken behandelt waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): dagelijks diverse zittingen vanaf 8.45 en 13.00 uur
 • Meervoudige kamer (3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken): dagelijks diverse zittingen vanaf 9.00 uur
 • Economische politierechter (beslist over zaken die economisch van aard zijn en waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): regelmatig zittingen vanaf 9.00 uur
 • Kinderrechter: zittingen op diverse dagen, beginnend om 8.45 uur (niet openbaar)
 • Kantonstrafzittingen en Mulderzittingen (verkeersovertredingen): volgens een jaarlijks vast te stellen zittingsschema