Laden...

Zittingsrooster rechtbank Oost-Brabant

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbanken > Rechtbank Oost-Brabant > Zittingsrooster

Zittingen rechtbank Oost-Brabant

Zittingen van de rechtbank Oost-Brabant vinden plaats op de locaties ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Op de zittingsroosters ziet u per rechtsgebied vermeld staan op welke werkdagen en tijdstippen ze zijn. Als belangstellende kunt u een zitting bijwonen, tenzij erbij staat dat een zitting niet openbaar is.

 

Bestuursrecht

Zittingen over medische besluiten (Ziektewet, WAO, WAZ, Wajong) zijn uitsluitend met toestemming van de rechter bij te wonen.

 

Vreemdelingenzaken

 • Bewaringszaken: maandag vanaf 13.15 uur, dinsdag vanaf 9.00 uur
 • Enkelvoudige kamer: diverse werkdagen vanaf 9.00 of 13.15 uur
 • Meervoudige kamer: diverse werkdagen vanaf 9.00 of 13.15 uur
 • Verzet: diverse werkdagen vanaf 9.00 of 13.15 uur

Bestuurszaken

 • Voorlopige voorzieningen: veelal op donderdag vanaf 9.00 uur
 • Bestuurlijke enkelvoudige kamer: diverse werkdagen vanaf 9.00 of 13.15 uur

 

Sociale Zekerheid

 • Zittingen op verschillende dagen in de week
 • Voorlopige voorzieningen in bijstandszaken: een keer in de twee weken op verschillende werkdagen vanaf 13.15 uur

Civiel Recht

 • Schriftelijke rolzitting in handelszaken: iedere woensdag vanaf 10.00 uur
 • Kort gedingen: dagelijks
 • Bodemzaken: dagelijks
 • Civiele rolzitting in kantonzaken: iedere donderdag om 9.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
 • Pachtzaken: iedere donderdag om 10.00 uur (uitgezonderd feestdagen)

Toezicht

 • Verzoekschriften faillissementen: iedere dinsdag vanaf 10.00 uur
 • Eigen aangiftes faillissementen: iedere dinsdag vanaf 11.15 uur (de aangiftes moeten uiterlijk de maandag daaraan voorafgaand voor 16.00 uur volledig en compleet zijn ingediend)
 • Schuldsaneringen: iedere maandag toelatingszitting en indien nodig op vrijdag

 

 

Familie- en Jeugdrecht

De zittingen van Familie- en Jeugdrecht zijn vrijwel dagelijks en zijn niet openbaar.

Kanton

Zittingen waarin de kantonrechter dagvaardingen behandelt, heten rolzittingen. Deze vinden plaats op de locaties ’s-Hertogenbosch en Eindhoven:

 • Civiele rolzitting: iedere donderdag om 9.00 uur (uitgezonderd feestdagen)
 • Pachtzaken: iedere donderdag om 10.00 uur (uitgezonderd feestdagen)

Strafrecht

 • Politierechter (die zaken behandelt waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): dagelijks diverse zittingen vanaf 8.45 en 13.00 uur
 • Meervoudige kamer (3 rechters die zaken behandelen waarvoor meer dan 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist en ingewikkelde strafzaken): dagelijks diverse zittingen vanaf 9.00 uur
 • Economische politierechter (beslist over zaken die economisch van aard zijn en waarvoor maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden geëist): regelmatig zittingen vanaf 9.00 uur
 • Kinderrechter: zittingen op diverse dagen, beginnend om 8.45 uur (niet openbaar)
 • Kantonstrafzittingen en Mulderzittingen (verkeersovertredingen): volgens een jaarlijks vast te stellen zittingsschema