Laden...

Voorzieningen voor slachtoffers

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Bezoekinformatie > Voorzieningen voor slachtoffers

OM begeleidt slachtoffers

Bent u van plan als slachtoffer de strafzitting te bezoeken? Neem vooraf contact op met het Openbaar Ministerie (OM) om informatie en begeleiding te krijgen voor, tijdens en na de zitting.

 

Gebruikmaken van slachtoffervoorzieningen

 

Melden bij binnenkomst

Bij binnenkomst in het gerechtsgebouw kunt u bij de ontvangstbalie vragen in welke zaal de zaak wordt behandeld waarvoor u komt. U hoeft hier nog niet aan te geven waarom u bij de zaak aanwezig wilt zijn. Dit mag natuurlijk wel. De ontvangstbalie verwijst u naar de juiste zaal. Daar kunt u zich melden bij de bodebalie.

                      

Melden bij de bodebalie

U meldt zich bij de bodebalie bij de desbetreffende zaal. De bode zal u een aantal vragen stellen:

 1. In welke hoedanigheid komt u de zitting bijwonen? U kunt hier aangeven dat u slachtoffer bent in de zaak.
 2. Wilt u bij de zaal wachten of zit u liever ergens afgescheiden? 
 3. Waar wilt u zitten in de zaal (voorin of achterin)?
 4. Wilt u als eerste of als laatste de zaal betreden of loopt u wanneer de bode omroept dat de behandeling van de zaak begint gewoon mee de zaal in?
 5. Gaat u gebruikmaken van het spreekrecht?
 6. Bent u ermee akkoord dat de rechter uw aanwezigheid benoemt of wilt u anoniem de zitting bijwonen?

De bode zal de rechter voorafgaand aan de zitting over uw wensen informeren.

Privéruimtes

De rechtbank Overijssel heeft op de locaties kamers waar u afgezonderd kan zitten. U kunt bij de ontvangstbalie of bodebalie aangeven dat u gebruik wilt maken van een kamer

Wat u voor de zitting kunt regelen

Het gerechtsgebouw is een publieke ruimte die in beginsel voor iedereen toegankelijk is. U kunt in de algemene ruimtes de (familie van de) verdachte, maar ook ander publiek en journalisten tegenkomen.

Als u het contact met de verdachte rondom de zitting wilt beperken, kunt u dit vooraf melden bij de rechtbank. Zo kan worden besproken wanneer en via welke route u het gebouw binnenkomt en/of na de zitting verlaat.

Als u wordt begeleid door de slachtoffercoördinator van het Openbaar Ministerie of door Slachtofferhulp, is het niet nodig om vooraf contact op te nemen met de rechtbank over extra begeleiding. Uw wensen zullen in dat geval door het Openbaar Ministerie of Slachtofferhulp worden geïnventariseerd en waar nodig zal de rechtbank daarover worden ingelicht.

Als u van extra begeleiding door een gerechtsbode gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de ontvangstbalie van rechtbank Overijssel. Deze is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar via:

 • 088 361 40 50 (Zwolle)
 • 088 361 41 64 (Almelo)  

Als u belt, wordt u aangeraden de volgende gegevens gereed te hebben:

 • datum, tijdstip en locatie van de zitting;
 • parketnummer;
 • indien bekend: de naam van de verdachte(n).

Zitting

De zitting gaat van start nadat de bode de zaak heeft omgeroepen. In overleg met de bode kunt u vervolgens als eerste of juist als laatste de zaal betreden. U kunt ook gewoon met het overige publiek de zaal inlopen. Na binnenkomst neemt u plaats op een stoel in de zaal. Soms heeft u recht op het spreekrecht. Het Openbaar Ministerie informeert u daarover per brief. Als u heeft aangegeven daarvan gebruik te willen maken, legt de rechter u aan het begin van de zitting uit wanneer u daarvoor het woord krijgt. Als u een verzoek tot schadevordering heeft ingediend, mag u dit tijdens de zitting mondeling toelichten. In beide gevallen mag u het woord voeren vanaf uw eigen plek in de zittingszaal. U kunt er ook voor kiezen om dat te doen achter een tafel, voorin de zittingszaal.