Laden...

Tijdelijke bescherming voor ‘derdelanders’ uit Oekraïne is gestopt

Dit is een afdruk van een pagina op Rechtspraak.nl. Kijk voor de meest actuele informatie op Rechtspraak.nl (http://www.rechtspraak.nl). Deze pagina is geprint op 01-01-1970.

Skip Navigation LinksRechtbank Overijssel > Nieuws > Tijdelijke bescherming voor ‘derdelanders’ uit Oekraïne is gestopt
Zwolle, 27 maart 2024

De vreemdelingenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelt dat de tijdelijke bescherming van derdelanders uit Oekraïne, die daar een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden en zich vóór 19 juli 2022 in Nederland hebben geregistreerd, is gestopt op 4 maart 2024. Dat betekent dat deze derdelanders na 4 maart 2024 niet meer in Nederland mogen zijn en vóór 1 april 2024 moeten terugkeren naar het land waarvan zij de nationaliteit hebben.

Tijdelijke bescherming voor derdelanders

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak heeft de Raad van de Europese Unie de Richtlijn Tijdelijke Bescherming toegepast. Deze richtlijn is bedoeld om directe en tijdelijke opvang in de EU mogelijk te maken en om de verantwoordelijkheid voor mensen die Oekraïne ontvluchten eenvoudiger te verdelen tussen de lidstaten. Oekraïners, staatlozen en mensen met een andere nationaliteit (derdelanders) met een asielstatus of een permanente verblijfsvergunning in Oekraïne, vallen ‘verplicht’ onder die richtlijn. Nederland heeft ervoor gekozen de richtlijn ook toe passen op niet-Oekraïense derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden toen daar de oorlog uitbrak.

Raad van State

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in vreemdelingenzaken, heeft in een uitspraak van 17 januari 2024 geoordeeld dat de Staatssecretaris de tijdelijke bescherming van deze derdelanders niet op 4 september 2023 mocht beëindigen. De Raad van State oordeelde echter ook dat de tijdelijke bescherming van deze derdelanders van rechtswege eindigt op 4 maart 2024.

Terugkeerbesluiten

Na deze uitspraak heeft de Staatssecretaris zogenaamde terugkeerbesluiten genomen ten aanzien van deze derdelanders. In deze besluiten staat dat de derdelander vanaf 5 maart 2024 niet langer rechtmatig in Nederland verblijft en dat hij 28 dagen heeft om terug te keren. Veel derdelanders hebben beroep ingesteld tegen deze terugkeerbesluiten, omdat ze vinden dat de Raad van State de Richtlijn onjuist uitlegt en dat de tijdelijke bescherming voor deze groep tot 4 maart 2025 doorloopt. Op twee van dergelijke beroepen heeft de rechtbank vandaag beslist.

Oordeel van de rechtbank Overijssel

Uit de uitspraken volgt dat de rechtbank Overijssel tot dezelfde conclusie komt als de Raad van State, namelijk dat de tijdelijke bescherming van deze derdelanders van rechtswege eindigt op 4 maart 2024. Wel vindt de rechtbank dat de Staatssecretaris de derdelanders had moeten horen voor het nemen van de terugkeerbesluiten. Maar omdat het horen in deze gevallen niet tot een ander besluit had geleid, zijn de beroepen ongegrond en kunnen de terugkeerbesluiten in stand blijven.

Uitspraken